Bankene er positive til sammenslåingsplanen

Kredinor og Sparebank 1 Gruppen-eide Modhi ønsker å slå seg sammen. Blant bankene som samarbeider med Kredinor blir nyheten tatt godt imot. En sterkere nordisk posisjon trekkes frem som spesielt positivt.

– Vi er grunnleggende positive til denne sammenslåingen. Jeg synes det virker riktig ut fra hvordan markedet utvikler seg, og som en god match. Modhi har tung erfaring på porteføljekjøp, mens Kredinor er gode på tredjepartsinkasso, sier Oddbjørn Berentsen, administrerende direktør i BRAbank.

Christian Svendsen, Chief Risk Officer (CRO) i BRAbank har hatt et nært samarbeid med Kredinor siden oppstarten i 2016. Han trekker frem Kredinors evne til å utvikle kundevennlige løsninger, og er opptatt av at dette videreføres.

– For oss er det viktig for å inndrive forfalte krav på en kundevennlig måte, og Kredinor er gode på å lage inkassoløsninger som fungerer. Vi opplever at sakene våre løses på en god måte for oss og for kundene våre. I BRAbank stiller vi strenge krav til at prosessene blir brukervennlige med høy grad av automatisering, og at kundeopplevelsen er god i alle ledd. Som partner er Kredinor proaktive og de responderer raskt på våre innspill – hvis dette fortsetter og kan styrke seg ytterligere med en sammenslåing er jeg positiv, sier Svendsen.

Christian Svendsen, Chief Risk Officer i BRABank er positiv til denne sammenslåingen, og opptatt av at Kredinors evne til å utvikle kundevennlige løsninger, videreføres.

Norden er viktig for BRAbank også i tiden fremover, og med sammenslåingen kan Kredinor bli mer relevant også utenfor Norge
– Så er det et viktig poeng jeg vil løfte frem: Norge har vært vårt største marked til nå, men vi vokser nå mer utenfor Norge. Sammenslåingen med Modhi gir Kredinor enda bedre muligheter til å bli en sterk nordisk aktør, sier Svendsen.

Nettopp de nordiske mulighetene legger også Annika Ramstedt, Chief Credit Risk Officer i Komplett Bank, vekt på når hun kommenterer sammenslåingsplanen.

– Selv om det blir en mindre aktør å selge porteføljer til, er dette egentlig positivt. Man får en stor og sterk aktør i «nye» Kredinor, en som har kraft nok til å være med i pitchene. Så er jeg spent på hvordan det sammenslåtte Kredinor vil posisjonere seg i Sverige og Finland. For oss er det meget interessant at Kredinor nå får en sterkere nordisk posisjon, sier Ramstedt.

Ramstedt understreker at samarbeidet med Kredinor fungerer bra i dag.

– Vårt samarbeidsforhold til Kredinor er kjempebra, de har vist stor evne til å finne gode løsninger og er svært fleksible. Denne typen fleksibilitet blir viktig å videreføre i det sammenslåtte selskapet, sier Ramstedt.