Kredittforsikring kan redde mye ved konkurs

Det er store kostnader involvert i en konkurs. Kredinor følger opp krav for norsk næringsliv, også overfor bedriftskunder. Problemene oppstår når oppdragsgivere har bedriftskunder som går konkurs. Blant oppdragene Kredinor mottok i 2019 var nesten en milliard kroner knyttet til konkurssaker. Tall for 2020 kommer litt uti 2021.

Høy risiko når betaling uteblir

Totalt mottok Kredinor 64 000 saker tilknyttet konkurs, på til sammen 994 millioner kroner i 2019. Hele 1960 oppdragsgivere fikk dermed ikke betalt for et eller flere krav fra sine bedriftskunder på grunn av konkurs. Med Kredittforsikring kunne mye vært reddet.

Kredinor opplever at det profesjonelle markedet har altfor høy tillitt til egne leverandører når det kommer til betaling. Mange gir heller betalingsutsettelser fremfor betalingspåminnelser når kundene ikke betaler. Det kan bli en dyrekjøpt snillhet, og kan bidra til at de taper mye penger hvis det viser seg at manglende betaling skyldes en konkurs.

Norske bedrifter er for snille

Kredinor tør påstå at mange små- og mellomstore bedrifter er mer opptatt av å selge til kundene enn å følge opp og få pengene inn. For å ha god likviditet er det viktig å ha en forutsigbar og jevn betalingsstrøm slik at egne regninger også kan betales. Hvis bedriften ikke får kapital, kan de få betalingsproblemer selv. Våre råd er å gi korte betalingsutsettelser – kun hvis bedriften har likviditet til det. Og sende ubetalte krav til oss i Kredinor så raskt som mulig. Jo tidligere vi kan begynne å jobbe med saken desto større sannsynlighet for å få betalt. Hvis det er et konkursbo er det ekstra viktig å være tidlig ute med å rette krav.

Kredittforsikring kan dekke 60-90%

Ingen av de 1960 oppdragsgiverne med nær en milliard i utestående var forsikret mot tap. Kredinor vil anbefale alle som driver med handel å tegne en kredittforsikring fra kredittforsikringsselskapet Euler Hermes. Størrelsen tilpasses den risiko og de markeder bedriften opererer innen. Euler Hermes har blant annet kredittforsikringen Simplicity for små og mellomstore bedrifter, og kredittforsikringen dekker 60-90% av tapt beløp, såfremt det meldes innen 90 dager etter forfall på faktura. Store deler av tapet blant kundene i Kredinors porteføljer for 2019 kunne vært reddet om bedriftene hadde kredittforsikring.

Kredittforsikring på 1-2-3 for bedriften

  1. Bedriften følger løpende opp ubetalte faktura fra bedriftskundene
  2. Bedriften sender ubetalte fakturaer til inkasso
  3. Euler Hermes varsles senest 90 dager etter forfall på faktura
  4. Fra mislighold er meldt Euler Hermes, vil Kredinor forsøke å kreve inn kravet i ytterligere 120 dager
  5. Dersom kravet ikke er inndrevet innen 120 dager, vil Euler Hermes utbetale erstatning uansett

Kredittforsikring på 1-2-3 fra Euler Hermes

  1. Ta kontakt og inngå avtale med Euler Hermes om Kredittforsikringen Simplicity
  2. Alle bedriftens leveranser fra dato den 1. i inneværende måned blir automatisk dekket av forsikringen.
  3. Bedriften kan kredittsjekke alle sine kunder via Euler Hermes, som overvåker og varsler hvis ratingen endres.

Les mer om Kredittforsikring på nettsidene til Euler Hermes.