Kredinor AutoFakt – sømløst fra parkering til betaling

Automatisk fakturering etter parkering

Ved å koble dataene fra den automatiske skiltavlesningen opp mot motorvognregisteret, kan Kredinor AutoFakt generere en faktura. Dette skjer gjennom en sømløs prosess fra kravet har oppstått, til faktura er betalt. Dette gir gode kundeopplevelser og fornøyde kunder.

Denne faktureringsløsningen er utviklet for å gjøre det enklere for bileier å betale for parkeringen, og mindre ressurskrevende for parkeringsselskapet å kreve inn pengene. Med Kredinor Autofakt skjer alt sømløst for parkeringsselskapet.

Parkering blir enklere og mer kundevennlig

Parkeringsbøter er snart historie for flere og flere parkeringsselskap. De lar kunden betale for faktisk medgått tid for parkeringen, fremfor å ilegge dem bøter for å ha forhåndsbetalt for lite. Det gir gode kundeopplevelser. Den nye teknologien reduserer dessuten utgiftene til parkeringsvakter. I tillegg er automatisk skiltavlesning ved inn- og utkjøring en gevinst for forbrukeren som slipper å bekymre seg for bøter.

Parkeringsbøter er snart historie for flere og flere parkeringsselskap. De lar kunden betale for faktisk medgått tid for parkeringen, fremfor å ilegge dem bøter for å ha forhåndsbetalt for lite.

Kunden har valget

Når registreringsnummeret leses automatisk på vei inn og ut av parkeringshuset, muliggjør det flere betalingsmuligheter ved avsluttet parkering. Kunden kan betale kontant eller med kort i automat, i en app, på web eller bare ved å kjøre ut av parkeringshuset og få faktura tilsendt i ettertid.

Betalingsoppfølging og inkasso

Hvis kunden ikke betaler faktura vil kravet overføres til oppfølging i Kredinor. Hvis kunden klager på faktura, stoppes videre prosess inntil vi får undersøkt saken. Kredinor følger opp med eventuell purring eller inkassovarsel inntil saken er avsluttet. I denne prosessen kan vi også bistå med kundeservicetjenester.