Kredinor Innsikt – for bedre kredittstyring

Vår dashboardløsning Kredinor Innsikt er tatt godt i mot i markedet. Løsningen skal bidra til økt kundeinnsikt og bedre kredittstyring for deg som benytter våre løsninger innenfor fakturering og reskontro. Dette verktøyet ligger som en del av våre innloggede løsninger på Kredinor Online, og er enkelt å bruke – samtidig som det gir høy merverdi når det blir brukt over tid.

– Vi er stolte over å kunne tilby våre oppdragsgivere Kredinor Innsikt, der alle relevante reskontro- og faktureringsdetaljer presenteres i visualiseringsverktøyet Microsoft Power BI på en, dynamisk og intuitiv måte, sier leder for fakturaservice i Kredinor.

Komplett kontroll på kundeporteføljen

Data hentes fra datavarehuset i Kredinor og lastes opp i dashboardet / skjermbildet. Verktøyet gir et unikt grunnlag for å ta beslutninger rundt kredittstyring, med blant annet full oversikt over reskontro og betalingsadferd fra overordnet til detaljnivå. Det er lagt inn nyttige funksjoner for segmentering, drill-down og eksportering. I sum gir dette enkel tilgang til kundedata som gir en komplett kontroll på kundeporteføljen.

Vi har forsøkt, etter beste evne, å lage et verktøy som gir innsikt og som kan brukes av alle våre oppdragsgivere – uansett om du jobber i et advokatfirma, eller om du selger bredbåndstjenester.

Fordeler med Kredinor Innsikt

  • Økt innsikt- på overordnet nivå, og ned i detaljene
  • Støtte som kan bidra til mindre tap og økt lønnsomhet
  • Grunnlag for bedre prosesser
  • Innspill til kundeutvikling eventuelt kundeavvikling
  • Forretningsgevinster for oppdragsgiver

Intuitivt og oversiktlig

Analyseavdelingen i Kredinor, som forvalter Norges største database av betalere, har hatt ansvaret for utviklingen av Kredinor Innsikt. De har laget verktøyet så intuitivt og oversiktlig som mulig slik at det er enkelt å ta i bruk for hele bredden blant våre oppdragsgivere. Etter at verktøyet nå er tatt i bruk vil verktøyet utvikles videre.

Ingen av våre oppdragsgivere er like eller har like behov, derfor fortsetter vi utviklingen med nye versjoner.

Les mer om Kredinor sitt arbeid her: