Min side gjør det lettere for kunden

For å gjøre det enklere for kunden å få oversikt, behandle sitt krav og betale er alt tilknyttet saken lagt tilgjengelig på Min side. Sluttkunden logger seg inn med BankID via kredinor.no, uavhengig av sted og tid. Hvis samme kunde har flere saker fungerer sidene optimalt for å få oversikt, vurdere løsninger og ta kontrollen.

Lettere for kundene med AvtaleGiro

Kredinor jobber fortløpende med å tilby det kundene trenger for å kunne selvbetjene seg på Min side. Nå kan kundene velge AvtaleGiro for nedbetaling over tid. Ved å sette opp AvtaleGiro vil betaling foregå automatisk på det tidspunktet kunden ønsker hver måned. Det gir en ting mindre å tenke på.

Egen postkasse på Min side

Inne på Min side er det også en egen postkasse hvor alle brev og meldinger samles. Her får kunden rask oversikt over både innhold og forfallsdato på krav. Ved betaling via Min side oppdateres saken umiddelbart. En ytterligere fordel med egen postkasse er at brev og meldinger ikke kommer på avveie. Kunden gir selv samtykke til å få brev og meldinger i postkassen, og vil bli varslet på SMS eller e-post når de mottar ny post.

Kredinor gjennomfører jevnlig kundeundersøkelser for å høre hva som er bra og hvilke ønsker kundene har til løsninger på Min side, med svært gode tilbakemeldinger.

Bruker av Min side: Jeg har ingen innspill når det gjelder forbedring, den er genial og oversiktlig. Skulle ønske jeg hadde visst om siden tidligere.

På Min side kan kunden:

 • Få oversikt over kravet
 • Betale og se oppdatert saldo umiddelbart (sanntid)
 • Se og bestille kopi av opprinnelig faktura
 • Finne alt tilknyttet saken i postkassen
 • Be om utsettelse på betalingen
 • Søke om avdragsordning, nedbetalingsavtale
 • Sette opp AvtaleGiro med automatisk trekk hver måned
 • Sende inn klage på kravet
 • Sende kvittering på utført betaling
 • Få oversikt over alle saker – hvis flere
 • Sende melding til oss
 • Chatte med oss
 • Få forslag til løsning ved flere saker
 • Gi skriftlig fullmakt hvis andre skal hjelpe.

Min side tilfredsstiller også alle kravene i den nye personvernlovgivningen, GDPR.

Økning i antall brukere

Kredinor har om lag 1,2 mill pålogginger i løpet av et år, og mer enn 650.000 unike brukere per år. Min side blir stadig enklere og bedre for kundene. Ved å tilby en rekke selvbetjeningsløsninger som AvtaleGiro med fast trekk hver måned, søke om nedbetalingsavtale, tilgang til å klage på kravet samt se opprinnelig faktura – øker antallet som besøker sidene flere ganger. I tillegg har kundene tilgang til trygg dialog over chat og meldinger. Det har gjort Min side til en foretrukken kanal for kundene.