Sparer mer enn 700 trær årlig

Kredinor har digitalisert 9 millioner papirfakturaer hvert år, noe som gir en stor miljøgevinst. Og det stopper ikke her. Digitaliseringen sparer også kostnader til å fysisk printe, pakke, sende, motta og håndtere brev ut til kunde. I tillegg til papirfakturaer digitaliseres også fortløpende andre brev.

I 2020 og per august 2021 har vi spart mer enn 700 trær* med de digitale løsningene Kredinor tilbyr.

Digitaliseringen er også kundevennlig. De kundene som mottar digitale brev, får varsel i de kanaler de har satt opp som ønske. Om de skulle glemme å lese brevet får de påminnelser via den kanalen de har bedt om.

Bærekraft på agendaen

Kredinor har hatt bærekraft på agendaen i flere år, og nå ser vi tydelige resultater. Vi jobber tett mot FNs bærekraftsmål og er bevisst vår miljøpåvirkning. Digitalisering og effektivisering er en sentral del av vår daglige drift, men også en viktig del av våre fremtidsplaner.

Det er en vinn-vinn-situasjon; vi reduserer miljøbelastningen, samtidig som vi sparer kostnader. I tillegg er våre oppdragsgivere og kundene svært fornøyde med de digitale løsningene, sier bærekraftsansvarlig i Kredinor.

Bedre likviditet

Gjennom løsningen som gjør det mulig å sende inkassobrev som eFaktura direkte til nettbanken eller til kundenes Digipost, har kundene langt bedre tilgang til faktura enn tidligere. I tillegg får de god oversikt gjennom bruk av vår egen MinSide-løsning. Det gir kontroll med forfall – og tidligere betaling.
For oppdragsgiverne til Kredinor vil de digitale løsningene, gi en større forutsigbarhet på pengestrømmen og bedre likviditet. De sparer penger til administrasjon av utsendelser og betaling.

Digitaliseringen gir bedre kundeopplevelser, økt lønnsomhet og viktige bidrag til en mer bærekraftig utvikling.

Forebygger inkasso

Foruten digital utsendelse av brev har vi også utviklet den heldigitale betalingsløsningen Let’s Pay, som er en kundevennlig og enkel løsning for betaling av faktura via SMS. Rett etter forfall får kunden en SMS med link til betaling via Let’s Pay – og kan betale med få klikk. Svært mange betaler der og da, eller går rett inn i nettbanken og betaler fordi de rett og slett har glemt forfall. Dette er saker som lett kunne endt med inkasso. Videreutviklingen av våre digitale kanaler og utsendelser fortsetter videre, til stor nytte for både våre oppdragsgivere og sluttkundene.

Inspirerer hverandre

Kredinor forplikter seg til å arbeide kontinuerlig med bærekraft i årene som kommer, og har som ambisjon å bidra til å innfri FNs bærekraftsmål.

– Jo mer vi gjør, desto bedre og mer inspirerende blir det. Sammen vil vi bidra til en bedre fremtid for oss alle, avslutter bærekraftansvarlig i Kredinor.

*Det er vanskelig å anslå med 100% sikkerhet hvor mange ark man får ut av ett tre, da tre varierer i størrelse og form, men det er rimelig å anta at man får ca. 8.000 – 20.000 ark per tre. Estimatet benyttet på utregningen av besparte trær har tatt utgangspunkt i at man får 14.000 ark per tre. I tillegg til å spare mer enn 700 trær* årlig vil Kredinor bidra med en rekke andre tiltak innenfor bærekraft.

Lovendring i 2017

All kommunikasjon, inkludert faktura og inkassobrev, har tidligere foregått på papir, frem til en lovendring i 2017 som gjorde det mulig å sende digitale inkassobrev, såfremt de er sendt på en betryggende måte. Kundens Digipost eller eFaktura er eksempler på betryggende, sikre kanaler. Kredinor har ledet an digitaliseringen av inkassobrev, noe som har gitt svært positive effekter. Bærekraft har høy prioritet i Kredinor, med flere referanser til FNs bærekraftsmål.

Les mer om Kredinor sitt bærekraftsarbeid