Bankwebinar – den nye bransjenormen fra Finans Norge AS

Vi inviterer til webinar med et tidsaktuelt tema for våre inkassokunder, spesielt innenfor bank og finans bransjen.

Vi ønsker velkommen til Bankwebinar hvor vi tar for oss Den nye bransjenormen fra Finans Norge AS og Rutiner ved oversendelse til gjeldsregisteret.

Program:
Gjennomgang av den nye bransjenormen fra Finans Norge AS!
Bransjenormen er ikke et juridisk bindende dokument, men gir uttrykk for hva Finans Norge og bransjerepresentantene anser som «god skikk» ved utstedelse av BankID, ved elektronisk inngåelse av avtaler om usikret kreditt med forbrukere, samt hvordan ivareta BankID-innehaver etter at misbruk har skjedd.
v/ Mathias Haugan, advokat i Kredinor SA

Nyheter om «Min side» og Kredinor sine leveranser til Gjeldsregisteret.
Vi tar for oss rutiner knyttet til leveransene Kredinor har til Gjeldsregisteret, og gir i tillegg en gjennomgang av kundenes «Min side».
v/Andreas Komnæs, leder av Forretningsutvikling i Kredinor SA

Møteleder er: Hélen Tangerud, Key Account Manager, Kredinor SA som jobber til daglig med bank og finans saker.

Webinaret er kostnadsfritt for medlemmer og kunder av Kredinor SA. De som melder seg på vil få tilsendt link til «møterommet» to dager før webinaret. Send gjerne inn spørsmål i forkant av webinaret, til: marked@kredinor.no. Vi sender foiler og en liten evaluering i etterkant av webinaret.

Velkommen til webinar!

 

 

Forelesere

Hélen Tangerud

Møteleder
Key Account Manager, Kredinor SA

Mathias Haugan

Advokat i Kredinor SA

Andreas Komnæs

Leder for forretningsutvikling i Kredinor SA

Dato:
15.02.2022 9:00
Til:
15.02.2022 10:00