Inkassoprosessen

Inkasso er betalingsoppfølging som kan settes i gang når en faktura ikke betales til forfallsdato. Før saken går til inkasso sendes det et inkassovarsel. Inkassovarselet har to uker betalingsfrist. Om faktura fortsatt ikke betales kan den ende med betalingsanmerkning. Det kan gå ut over muligheten til å få lån, mobilabonnement, forsikring og annet. Betalingsanmerkning slettes når betalingen er mottatt.

Hva skjer når innen inkasso?

Det er viktig at kunder som opplever å få betalingsproblemer tar kontakt så tidlig som mulig, enten med den de har kjøpt fra eller inkassoselskapet. Hvis fakturaen går til inkasso vil det bli lagt til kostnader for sen betaling. Her kan du se hvor mye det koster når en sak går til inkasso. Nedenfor ser du en generell beskrivelse av hva som skjer i en inkassoprosess. Unntak kan skje i hver enkelt sak.

1. Faktura

En faktura er et dokument som bekrefter et salg mellom to parter, og inneholder en forklaring av hva som er kjøpt, prisen som skal betales og andre betalingsbetingelser. Forfallsdato på faktura er fristen for når fakturabeløpet skal være betalt.

2. Purring

Hvis fakturaen ikke betales innen betalingsfristen, kan det sendes en purring. Den som har solgt noe er ikke pålagt å sende purring etter inkassoloven. Hvis en purring sendes skal den ha minst 14 dagers betalingsfrist, og hvis den inneholder et purregebyr kan det ikke belastes kunden før minimum 14 dager etter forfall på opprinnelig faktura.

3. Inkassovarsel

Et inkassovarsel er et brev som sendes før fakturaen overføres til inkasso, og skal ha minst 14 dagers betalingsfrist. Et inkassovarsel kan være den eneste påminnelsen som blir sendt etter forfall på opprinnelig faktura – hvis purring ikke sendes fra selger. Betaling etter forfall på inkassovarsel kan føre til at kostnader som inkassosalærer og forsinkelsesgebyr legges til kravet.

4. Betalingsoppfordring

Hvis inkassovarsel ikke betales overføres saken til inkasso. Betalingsoppfordring sendes skriftlig fra inkassoselskapet med 14 dagers betalingsfrist. Brevet beskriver grunnlaget for kravet og det informeres om klagemuligheter og videre saksgang. Betaling etter forfall kan føre til ytterligere inkassokostnader legges til kravet.

5. Rettslige skritt

Rettslig tiltak settes i gang ved fortsatt manglende betaling, og kan medføre at saken sendes inn i rettsapparatet til rettslig innkreving hos namsmannen eller forliksrådet. Dette vil føre til ekstra kostnader ut over opprinnelig beløp fordi det nå er flere som bruker mye tid på saken.

6. Betalingsanmerkning

En betalingsanmerkning kan registreres 30 dager etter at rettslig tiltak ble satt i gang. Det innebærer at navnet til den som ikke betaler registreres hos et kredittopplysningsselskap, og kan gi avslag på for eksempel lån, kreditt, mobilabonnement og avslag på jobbsøknad. For næringsdrivende tar det kortere tid, og betalingsanmerkning kan registreres allerede etter 30 dager etter at fakturaen ble overført til inkasso.

7. Forliksklage

Ved uenighet om kravet kan saken sendes til forliksrådet som en forliksklage. Forliksrådet er den laveste sivile rettsinstansen i Norge, og deres oppgave er å bidra til å løse uenigheter på en rask og kostnadseffektiv måte. Den av partene som enten ikke kommer til forliksmøtet eller taper saken må dekke kostnadene som påløper på forliksdagen. Resultatet av behandlingen i forliksrådet er rettskraftig, det vil si «endelig».

8. Begjæring om utlegg

Etter en rettskraftig avgjørelse i forliksrådet kan inkassoselskapet be namsmannen om å få betalt skyldig beløp i form av utlegg som trekk i lønn, trygd eller ved å få hentet ut penger gjennom pant i eiendom eller andre eiendeler. Ved en slik behandling vil det påløpe ytterligere kostnader som legges til det opprinnelige kravet.

9. Tvangsdekning

Hvis kravet fortsatt ikke blir betalt kan inkassoselskapet kreve å få pengene gjennom tvangsdekning med tvangssalg av for eksempel eiendom. Det innebærer at pant i eiendom/løsøre utløses og blir tvangssolgt for å dekke det utbetalte kravet. Et tvangssalg medfører betydelige kostnader, men som oftest blir partene enige om en løsning slik at tvangssalget unngås.