Kredinor velger Finans Norge

– Vi vil at inkassobransjen i langt større grad enn i dag skal assosieres med god kundeoppfølging av de som sliter med eller har glemt å betale. Vi skal se den enkelte kundes totale økonomiske situasjon, og dette favner litt bredere enn å bare kreve inn gjeld. Finans Norge vil være viktig for denne neste fasen for bransjen, der vi vil se et mye større samspill mellom myndigheter, oppdragsgivere og kundene, sier administrerende direktør Klaus-Anders Nysteen, i Kredinor.

Inkasso – avgjørende for en velfungerende økonomi

Finans Norge er en sterk hoved- og arbeidsgiverorganisasjon som ivaretar finansnæringens interesser. Løsningene inkassoselskapene leverer er en viktig og integrert del av finansnæringen, og gir av den grunn en naturlig tilhørighet i Finans Norge. De fleste inkassoselskap har også banker som oppdragsgivere og kunder. Bankene har et viktig samfunnsoppdrag og myndighetene er opptatt av god risikostyring i sektoren. Inkassoselskapene er en viktig del av denne verdikjeden, og har en avgjørende rolle for norsk økonomi ved at de gjennom god kundeoppfølging sikrer forutsigbare pengestrømmer og god likviditet.

– Både myndigheter, oppdragsgivere og kundene krever mye av oss, og det ønsker vi å ha et proaktivt og løsningsorientert forhold til. Gjennom Finans Norge får vi en profesjonell partner som kan tydeliggjøre vårt samfunnsbidrag som bransje, trygge våre rammebetingelser som selskap og sikre behovene for god oppfølging av kundene som er i en utfordrende økonomisk situasjon. Trygging av arbeidsplasser er også en del av helheten, sier Klaus-Anders Nysteen, i Kredinor.

Gjennom Finans Norge får vi en profesjonell partner som kan tydeliggjøre vårt samfunnsbidrag som bransje, trygge våre rammebetingelser som selskap og sikre behovene for god oppfølging av kundene som er i en utfordrende økonomisk situasjon.
Trygging av arbeidsplasser er også en del av helheten. Mer enn halvparten av de mer enn 400 ansatte i Kredinor er medlemmer i Finansforbundet som har tette bånd til Finans Norge.

Tilhørighet og merverdi for ansatte

Finansforbundet har Finans Norge som forhandlingspart ved lønnsoppgjøret og spiller en viktig rolle i arbeidet med å trygge arbeidsplasser og sikre best mulig betingelser for ansatte som er fagorganiserte.

– Av de mer enn 400 ansatte i Kredinor er mer enn halvparten medlemmer i Finansforbundet, noe som gir en ytterligere merverdi ved partnerskapet til Finans Norge, sier Nysteen.