Ledelsen i Kredinor

Kredinor AS ledes av administrerende direktør. Hvert forretningsområde er representert i ledergruppen EMT, Executive Management Team.

Det er styret som ansetter administrerende direktør, som igjen setter sammen sin ledergruppe i Kredinor.

Rolf Eek-Johansen

Interim CEO

Lisa S. Legallais-Hansen

Direktør operasjonell drift

Chief Operations Officer

 

Deputy CEO

 

Følg Lisa på LinkedIn

Steinar Jørgensen

Interim CFO