Lederskifte i Kredinor

Rolf Eek-Johansen og Lisa S. Legallais-Hansen skal midlertidig lede Kredinor, Norges største inkassoselskap. 

Styret har bedt dagens administrerende direktør, Klaus-Anders Nysteen om at han fratrer sin stilling.

– Styret vil at Kredinor skal opprettholde og styrke posisjonen som markedsleder innen gjeldsbetjening. Vi skal sikre videre vekst for selskapet innen kjernevirksomheten, som er inkasso. Samtidig vil styret gjøre en evaluering av andre inntektssegmenter. Når Kredinor nå skal gjøre denne endringen, mener styret det er naturlig å finne en ny leder som skal ta Kredinor videre, sier styreleder Sverre Gjessing.

Midlertidig lederduo

Tidligere investeringsdirektør i Kredinor, Rolf Eek-Johansen går inn som midlertidig administrerende direktør, med støtte av direktør for operasjonell drift, Lisa S. Legallais-Hansen som viseadministrerende direktør.

– Styret har vært opptatt av å finne en løsning som gir kontinuitet og ivaretar oppdragsgivere, ansatte, kunder og eiere på en god måte. Det får vi med denne kompetente lederduoen, som sammen med selskapets dyktige ansatte skal sikre den solide posisjonen til Kredinor, sier Gjessing.

Jon Berge

Kommunikasjonsdirektør

jon.berge@kredinor.no

+47 905 98 680