Ledige stillinger

I Kredinor, tror vi på verdien av å ha mangfold blant våre medarbeidere. Vi mener at dette gir oss et bredere perspektiv og at det vil gjøre oss bedre rustet til å møte våre kunders og oppdragsgiveres behov. Enten du er interessert i økonomi, analyse, salg, IT eller noe annet, oppfordrer vi deg til å søke din neste jobb hos oss.

Kredinor Finne løsning sammen illustrasjon 546x580