Strukturelle endringer i Kredinor

Kredinor har besluttet noen strukturelle endringer i organisasjonen som innebærer at kontorene i Tromsø, Trondheim og Stavanger avvikles. Samtidig sentraliseres virksomhetene i Fredrikstad og Porsgrunn til Oslo, og deler av kundehåndteringen sentraliseres til Kristiansand og Kristiansund. Årsaken er nedgangen i salærsatsene som ble innført fra oktober 2020, og en pandemi som har ført til færre inkassosaker.

– Den kraftige nedgangen i salærsatsene på mellom 20 og 40 prosent påvirker inntektene våre betydelig fremover. I tillegg har pandemien gjort oss til bedre betalere, som igjen har ført til færre inkassosaker. Det betyr at vi må gjøre noen endringer i organisasjonen for å tilpasse kostnadssiden til de reduserte inntektene denne utviklingen gir, sier fungerende administrerende direktør i Kredinor, Ole Marius Thorstensen.

De strukturelle endringene i Kredinor kommer som en forlengelse av prosessene selskapet har de siste årene med å forenkle og optimalisere leveransene i tråd med reduserte inntekter. Kredinor har også satset på teknologiutvikling slik at selskapet fortsatt kan gi den beste og mest effektive oppfølgingen av oppdragsgivere og kundene deres frem til betaling.

Endringene innebærer følgende:
• Kontorene i Fredrikstad og Porsgrunn vil sentraliseres til Oslo
• Kontorene i Tromsø, Trondheim og Stavanger vil avvikles
• All kundehåndtering innenfor små og mellomstore bedrifter sentraliseres til Kristiansand
• All kundehåndtering innenfor offentlig sektor og parkering sentraliseres til Kristiansund

Den strukturelle endringen innebærer at drøyt 20 medarbeidere blir overtallige, og omtrent det samme antallet stillinger blir flyttet til Oslo.

– Flere av de berørte vil få tilbud om jobb i andre deler av konsernet, men vi kommer ikke unna at noen også vil miste jobbene sine. Vi skal ta godt vare på de som blir overtallige, og hjelpe dem på best mulige måte videre. Samtidig er tilpasningene av organisasjonen viktig for å opprettholde dagens gode leveransekraft og løsningsgrad for oppdragsgivere. På denne måten trygger vi selskapet og arbeidsplasser for fremtiden, sier Ole Marius Thorstensen.

Fungerende leder.

Ole Marius Thorstensen

Direktør Operasjonell Drift

Director of Operations

 

Ole Marius Thorsteinsen