Skyløsningen Microsoft Azure gjør Kredinor mer tilgjengelig

Kredinor tilbyr den moderne skyløsningen Microsoft Azure, som gjør Kredinors programmer og kanaler mer tilgjengelige for oppdragsgivere og sluttkunder i alle deler av betalingsprosessen – fra faktura til betaling.

Skybasert portal med oppdatering i sanntid

Microsoft Azure er en skybasert portal som gir brukere tilgang til tjenester og ressurser for betalingsoppfølging. Med innføringen av Microsoft Azure blir Kredinors tjenestetilbud samlet i et moderne grensesnitt, hvor kommunikasjon skjer løpende og i sanntid. Målet er å gjøre tjenestene raskere og mer tilgjengelige – da de er åpne døgnet rundt. Det bidrar til mindre arbeid for Kredinors oppdragsgivere og raskere betaling av krav fra kunden.

Mindre manuelt arbeid

Skyløsningen gjør det enklere for Kredinor å opprette en ny oppdragsgiver i systemet, eller ta i bruk ny funksjonalitet. Når disse er i drift, er det mindre behov for manuell administrasjon fordi all dokumentasjon automatisk blir opprettet i systemet. Det både forenkler arbeidet og gir en raskere oppstart for hver ny tjeneste oppdragsgivere ønsker å bruke.

Fordeler med Microsoft Azure for oppdragsgivere og kunder:

  • Kredinors tjenester innenfor fakturering og inkasso blir lettere tilgjengelige
  • Et trygt / sikkert integrasjonspunktet – ivaretar personvern
  • Tilgang til raskere svar på spørsmål
  • Enklere tilgjengelighet til Kredinors programmer
  • Skaleres etter behov, størrelse og nåsituasjon – og sikrer videre vekst

Skyløsning som byr på muligheter

Løsningen gjør at oppdragsgivere kan koble sin kundeløsning opp mot Kredinors inkassosystem. På den måten kan f.eks. oppdragsgivers chatløsning hente enkel informasjon fra Kredinor, slik at sluttkunden både kan få status på sin egen sak og betale faktura umiddelbart gjennom løsningen Betal nå. Det skaper en positiv opplevelse og gjør kommunikasjon og betaling mer effektiv mellom både Kredinor, oppdragsgiver og kunde.

Skyløsning fra Microsoft Azure har tre klare fordeler

Raskere tjenesteleveranse og uendelig skalerbart

Alltid tilgjengelig, ingen nedetid

Øker utviklingstakt og kutter ned tiden fra idé til leveranse