Inkasso krever tillit og bærekraft i alle ledd

Kredinor er Norges ledende selskap innen inkasso og innfordring og har hatt en viktig samfunnsrolle siden 1905 for både små og store oppdragsgivere. Vi opplever en økende interesse fra våre oppdragsgivere, men også kunder og ansatte, om hvordan Kredinor leverer på bærekraft.

– Selv om vi har en lang historie med tillit fra våre kunder, vet vi at vi ikke kan ta denne tilliten for gitt når vi går inn i nye utfordrende tider med både finansiell og klimatisk ustabilitet. Derfor vil vi fortsette å digitalisere våre tjenester og integrere risikokontroll og bærekraft i våre kjerneprosesser, forteller Malin Gustavi. Hun er chief officer for Transformation and Sustainability i Kredinor AS.

Dokumentasjon av bærekraft =Trygghet for oppdragsgivere

Kredinor opplever en økende interesse fra våre oppdragsgivere, men også kunder og ansatte om hvordan selskapet leverer på bærekraft.  Som følge av EUS bærekraftsdirektiv og gjennom nasjonale innkjøpskrav, stilles det i dag krav om at man må dokumentere på både sosial og miljømessig bærekraft, både for egen drift og i hele verdikjeden. Derfor har vi investert tid og ressurser i å være sertifisert innen bærekraft, blant annet i det internasjonalt anerkjente selskapet Eco Vadis. Dette gir Kredinors oppdragsgivere trygghet.

Hvordan inkluderer vi bærekraft i det vi tilbyr våre oppdragsgivere?

– Å kreve inn utestående kreditt er et tillitsspørsmål. Vi legger stor vekt på å forvalte den tilliten våre oppdragsgivere gir oss, og nettopp derfor er vi opptatt av bærekraft i alle ledd.

For oss handler bærekraft om å forvalte oppdragsgiverens utestående krav på en trygg måte som ivaretar både kunden som skylder penger og bedriften som trenger å få betalt for sine produkter og tjenester. Vårt oppdrag er å legge grunnlaget for et fungerende kredittmarked og et sunt finansielt økosystem. Det er et ansvar vi har på vegne av mange – enten det er kundene som skylder penger, selskapene som gir oss oppdragene, våre medarbeidere eller myndighetene, fortsetter Malin

– Vår ledende posisjon gir oss mulighet til å forvalte det ansvaret og den tilliten. Vi kan også gjennom vår størrelse påvirke samfunnet ellers. Vi kan justere og forbedre flere av tjenestene våre på forskjellige måter, med merkbare effekter for mange. Som bransjeleder kan vi påvirke rammer, samarbeid og partnerskap, i retning av et mer bærekraftig og sosialt rettferdig samfunn, avslutter Malin