Grønt lys for fusjon mellom Kredinor og Modhi

– Dette var en gledelig nyhet fra Konkurransetilsynet og helt i tråd med våre forventninger. Kredinor og Modhi er trygge på at prosessen vi har startet kommer godt i havn. Inkassobransjen har et stort ansvar for å ivareta mennesker med økonomiske problemer. Den nye organisasjonen kan investere enda mer i å følge opp enkeltmennesker ved hjelp av god kundeservice, ny teknologi og innovative løsninger, sier administrerende direktør Klaus-Anders Nysteen i Kredinor.

Kredinor og Modhi kunngjorde nyheten om planene for sammenslåing den 15. mars 2022, under forutsetning av godkjennelse av relevante myndigheter. Beslutningen om oppløsning av samvirket Kredinor SA ble tatt på årsmøtet 3. mai, og den operative virksomheten er overført til Kredinor AS. Det pågår selskapsgjennomganger (Due Dilligence), og partene vil nå søke Finanstilsynet om å godkjenne konsernstrukturen i det fusjonerte selskap. Med beslutningen fra Konkurransetilsynet ligger vi godt i rute for at selskapene kan fullføre fusjonsprosessen på en god måte.

Klaus-Anders Nysteen skal lede det nye selskapet, som vil ha navnet Kredinor og Norden som hjemmemarked.

– Nyheten om fusjon er tatt godt imot av våre oppdragsgivere, deriblant bankene. Både utviklingen i markedet, økt fleksibilitet i tilbudet og den nordiske posisjonen fremheves som klare fordeler ved nye Kredinor, sier Nysteen.

Rolf-Eek Johansen, som i dag er administrerende direktør i Modhi Finance, blir viseadministrerende direktør i nye Kredinor. Modhi har tung erfaring på porteføljekjøp, mens Kredinor er spesialisert innenfor tredjepartsinkasso.

– Med dagens nyhet fra Konkurransetilsynet kan vi med stor grad av trygghet planlegge integrasjonen av våre solide fagmiljøer innenfor inkasso og porteføljekjøp. Vi skal hjelpe kundene til å bli bedre betalere, og dermed hjelper vi også våre oppdragsgivere slik at de får raskere betaling. Det gir mer forutsigbare pengestrømmer og bedre lønnsomhet i norsk næringsliv, sier Rolf Eek-Johansen.

Kredinor skal hjelpe kundene til å bli bedre betalere, og dermed hjelper vi også våre oppdragsgivere slik at de får raskere betaling.
Reaching Out To Help Each Other

Kredinorstiftelsen – samfunnsnytte

Kredinor er omorganisert til et aksjeselskap med en nyopprettet stiftelse som eier. Sammen med Sparebank1 Gruppen vil Kredinorstiftelsen være likeverdige eiere i Kredinor AS. Eierne vil i fellesskap gå inn med midler i selskapet for å sikre planlagt vekst i tråd med utviklingen i markedet og kundenes behov.

– Nye Kredinor vil ta en sterkere og mer samfunnsansvarlig posisjon i norsk næringsliv de neste årene. Kredinorstiftelsen vil som deleier forvalte de verdiene som er skapt i Kredinor gjennom 117 år. Avkastningen på midlene kan fordeles til samfunnsnyttige formål. I tillegg vil deler av mottatt utbytte fra Kredinor AS, kunne betales som kundeutbytte til aksjeselskapets eiere, sier Klaus-Anders Nysteen.

Vil du vite mer om våre tjenester innenfor betalingsoppfølging og inkasso?

Fyll inn informasjonen i feltene nedenfor (org.nr og adresse legges automatisk inn). Vi tar kontakt i løpet av kort tid for en uforpliktende samtale. Dersom henvendelsen ikke gjelder for salgsavdelingen til Kredinor vil den ikke bli besvart. Trenger du hjelp til å løse en sak anbefaler vi at du benytter deg av våre selvbetjeningsmuligheter på «Min sider» på www.kredinor.no, der kan du også chatte med oss. *Alle felter må være utfylt.

  • Personvern i Kredinor
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.