Kredinor følger opp eiere av uforsikrede kjøretøy

Christian Hamborgstrøm er prosjektleder og forretningsutvikler i Kredinor

På oppdrag fra Trafikkforsikringsforeningen (TFF) vil Kredinor fra 1. mars 2018 følge opp rundt 84 000 eiere av uforsikrede kjøretøy med krav om betaling av et gebyr på kr 150,-*, per dag inntil kjøretøyet er forsikret, solgt, avregistrert eller vraket.

Alle kjøretøy er lovpålagt å ha forsikring

Trafikkforsikringsforeningen følger løpende opp eiere av kjøretøy som ikke har trafikkforsikring (ansvarsforsikring), men det er først nå det kreves et gebyr i form av «dagbøter» for manglende ansvarsforsikring. Fremfor å sette opp en egen organisasjon til å kreve inn gebyrene benytter TFF tjenestene fra Kredinor. En helhetlig leveransemodell inkludert et team som følger opp med kundeservice er kjernen i leveransene fra Kredinor frem til pengene er betalt inn til Trafikkforsikringsforeningen. Hvis sakene ikke blir betalt overføres de automatisk til inkasso for videre oppfølging hos Kredinor.

–Det er en stor anerkjennelse å levere på dette oppdraget fra Trafikkforsikringsforeningen, sier prosjektleder Christian Hamborgstrøm,  forretningsutvikler innenfor bank og finans i Kredinor. –Vi er vant til å håndtere store fakturavolum og er nå godt forberedt til denne svært viktige jobben. Fra vår side vil budskapet være – jo raskere du tegner en gyldig ansvarsforsikring jo billigere blir det – og viktigst av alt – desto tryggere blir det for deg og dine medtrafikanter, understreker Christian Hamborgstrøm i Kredinor.

Etter bilansvarsloven §15 skal alle kjøretøy skal ha trafikkforsikring (ansvarsforsikring). Den skal dekke skader på andres kjøretøy eller eiendom og eventuelle personskader på alle som er involvert i en ulykke. Likevel er det mange som ikke følger påbudet i loven og lar være å tegne denne ansvarsforsikringen. Dette har store konsekvenser og ender med dyrere forsikring for lovlydige forsikringstakere.

Beslutning gjort av Stortinget

Gebyrordningen ble vedtatt av Stortinget 15.12.2017 og innebærer at eiere som ikke følger den lovpålagte plikten til å tegne trafikkforsikring (ansvarsforsikring) må betale et gebyr for den tiden kjøretøyet mangler gyldig forsikring, inn til Trafikkforsikringsforeningen. I forskriften står det at gebyret skal motivere til at de uten forsikring ordner opp frivillig, men også at gebyret skal være en reaksjon overfor eiere som unnlater å tegne forsikring. Inntektene fra gebyret skal brukes til å betale for skader forvoldt av uforsikrede og ukjente kjøretøy.

Informasjonskampanje – viktig samfunnsoppdrag

Trafikkforsikringsforeningen har et viktig samfunnsoppdrag, og har lagt ned en stor jobb for å få så mange som mulig av de 84 000 uforsikrede kjøretøyene inn i en gyldig ansvarsforsikringsordning før kravet om gebyr kommer. De har laget en informasjonsfilm, og de har god informasjon på www.tff.no.

God informasjon og kundeservice

Hvis saken ender med inkasso vil eiere av uforsikrede kjøretøy få full oversikt over gebyrene, på Min side sider hos Kredinor. Kundeservice i Kredinor har et eget team som vil svare på telefoner, og både kundeservice og saksbehandlere vil ringe ut på sakene. I tillegg vil  chatroboten Nora på kredinor.no svare på spørsmål og anbefale dem å gå inn på Trafikkforsikringforeningens nettsider .

I 2017 var over 3% av alle forsikringspliktige kjøretøy i Norge uforsikret. I Sverige, som har hatt en tilsvarende gebyrordning siden 1970-tallet, er under 1% av kjøretøyene uforsikret. Målsettingen er å komme på samme nivå av uforsikrede kjøretøy som i Sverige.

* Gebyrsatsene per dag varierer etter kjøretøyets størrelse. Se spørsmål og svar om gebyret her. 

Vil du vite mer om våre tjenester?

Fyll inn informasjonen i feltene nedenfor (org.nr og adresse legges automatisk inn), og vi vil i løpet av kort tid ta kontakt for en uforpliktende samtale. *Alle felter må være utfylt.

    Ta gjerne kontakt!

    Blid jente osm snakker i telefon og leser fra ark. Bilde

    Snakk direkte med en av våre selgere

    Mobil   22473430

    Epost   bedrift@kredinor.no