Ny skyløsning gjør Kredinor mer tilgjengelig

Vi har nå tatt i bruk skyløsningen Microsoft Azure, som skal gjøre Kredinors programmer og kanaler mer tilgjengelige for oppdragsgivere og sluttkunder i alle deler av betalingsprosessen – fra faktura til betaling.

– Microsoft Azure er en skybasert portal som gir brukere tilgang til tjenester og ressurser, forteller Magnus Kolve som er forretningsutvikler i Kredinor. Han har ledet arbeidet med implementering av skyløsningen som nå kan tas i bruk av nye kunder. – Fordelene med skyløsningen gir merverdi både for våre oppdragsgivere, sluttkundene og Kredinor, understreker han.

Fordeler med Microsoft Azure:

 • Kredinors tjenester innenfor fakturering og inkasso blir tilgjengelige for oppdragsgivere og sluttkunder gjennom et sikkert integrasjonspunkt
 • Oppdragsgivere og sluttkunder får raskere svar på spørsmål
 • Enklere tilgjengelighet til Kredinors programmer
 • Kredinor imøtekommer kundenes behov ut fra deres størrelse og nåsituasjon og sikrer videre vekst

Et mer effektivt tjenestetilbud

Med innføringen av Microsoft Azure blir Kredinors tjenestetilbud samlet i et moderne grensesnitt, hvor kommunikasjon skjer løpende og i sanntid. Målet er å gjøre tjenestene raskere og mer tilgjengelige i og med at de er åpne døgnet rundt. Det bidrar til mindre arbeid for Kredinors oppdragsgivere og raskere betaling av krav fra sluttkunden.

Mindre manuelt arbeid

Skyløsningen gjør det enklere for Kredinor å opprette en ny oppdragsgiver i systemet, eller ta i bruk ny funksjonalitet. Når disse er i drift, er det mindre behov for manuell administrasjon fordi all dokumentasjon automatisk blir opprettet i systemet. Det både forenkler arbeidet og gir en raskere oppstart for hver ny tjeneste oppdragsgivere ønsker å bruke.

Skyløsning som byr på muligheter

– Microsoft Azure er nylig tatt i bruk, og erfaringene så langt er gode, forteller Magnus Kolve videre. -Dette er et tilbud som vil være Kredinors hyllevare innenfor fakturaservice og enkelte inkassotjenester. I løpet av kort tid lanseres muligheten for at oppdragsgivere kobler sin kundeløsning opp mot Kredinors inkassosystem. På den måten kan f.eks. oppdragsgivers chatløsning hente enkel informasjon fra Kredinor, slik at sluttkunden både kan få status på sin egen sak og betale faktura umiddelbart gjennom løsningen Betal nå. Det vil skape en positiv opplevelse og gjøre kommunikasjon og betaling mer effektiv mellom både Kredinor, oppdragsgiver og sluttkunde, avslutter Magnus Kolve i Kredinor.

Skyløsning fra Microsoft Azure har tre klare fordeler:

 1. Raskere tjenesteleveranse og uendelig skalerbart
 2. Alltid tilgjengelig, ingen nedetid
 3. Øker utviklingstakt og kutter ned tiden fra idé til leveranse

 

Denne artikkelen og andre rundt samme tema finnes i Nyhetsmagasinet KredinorNytt 2019 fra Kredinor.

Vil du vite mer om våre tjenester innenfor betalingsoppfølging og inkasso?

Fyll inn informasjonen i feltene nedenfor (org.nr og adresse legges automatisk inn). Vi tar kontakt i løpet av kort tid for en uforpliktende samtale. *Alle felter må være utfylt.

  Ta gjerne kontakt!

  Du hører fra oss i løpet av kort tid.

  Mobil  

  Epost   blikunde@kredinor.no