Hvordan er det å jobbe i Kredinor?

Bli bedre kjent med noen av menneskene hos oss. Kanskje dette er dine fremtidige kolleger!

«Vi som rådgivere er her for å hjelpe»

Møt Kaltrina: Rådgiveren med hjerte for inkludering og kunden

 

1.  Kan du gi en kort beskrivelse av hva du jobber med, og hva dine ansvarsområder er?

Jeg jobber som rådgiver på kontaktsenteret i Operations, som er selve driften i selskapet. Her har jeg daglig kontakt med kunder og andre eksterne forbindelser, hvor jeg hjelper til med å løse ulike saker. Jeg jobber også tett med min daglig leder, der jeg hjelper til med å kontakte oppdragsgivere, bidrar med opplæring av nyansatte og fungerer som stedfortreder for min leder ved behov.

2. Hva syntes du er mest givende med jobben din?

Det jeg synes er mest givende, er at jeg hver dag har mulighet til å gjøre dagen lettere for våre kunder. Når man hører ordet “inkasso”, kan jeg forstå at man blir redd – men vi som rådgivere er her for å hjelpe. Vi ønsker å gi den beste og enkleste løsningen slik at kunden kan komme seg videre. Det gir meg en skikkelig god følelse når jeg hører at kunden er takknemlig for den gode hjelpen de har fått, og at de føler seg roligere i situasjonen.

3. Hvordan vil du beskrive kulturen i selskapet?

Jeg opplever at vi har en veldig inkluderende kultur i Kredinor, og dette er svært synlig innenfor selskapet. Her har vi absolutt alle nasjonaliteter, kjønn og aldre. Det er veldig gøy, og jeg trives veldig godt når jeg vet at alle føler seg inkludert. Det har ingenting å si hvilken stilling du har, eller hvilket team du jobber i – her er vi alle godt blandet, og jeg synes det gir et veldig godt arbeidsmiljø i hverdagen. Jeg pendler et godt stykke til jobb, men dette gjør jeg nettopp fordi jeg trives med å komme på kontoret og jobbe sammen med mine kollegaer.

«Min rolle bidrar til at mine kolleger får en bedre og mer interessant hverdag»

Møt Mari: Forretningsutvikleren med bred erfaring fra kjernevirksomheten

 

1. Kan du gi en kort beskrivelse av hva du jobber med, og hva dine ansvarsområder er?   

I dag jobber jeg som prosessanalytiker/forretningsutvikler for avdelingen Prosess Automation under Digital & Technology. Noen av mine ansvarsområder er å identifisere og evaluere prosesser som kan automatiseres, effektiviseres eller optimaliseres for best mulig business value for Kredinor, både i form av sparte kostnader og økt inntjening. Jeg har ansvar for å fasilitere workshops, kartlegging og design av prosesser. I dette arbeidet innebærer det også en god del kommunikasjon med interne prosessressurser og eksterne interessenter. I tillegg jobber jeg en del med dokumentasjon og testing og drift av eksisterende prosesser.

2. Hva synes du er mest givende med jobben din?   

Det mest givende med jobben min er å kunne bidra til at mine kolleger får en bedre og mer interessant hverdag. Vi kan få automatisert prosesser som de ansatte ikke ser på som givende, men som likevel må utføres. Vi kan legge til rette for at nødvendig informasjon ligger klart på sakene når rådgiverne trenger denne informasjonen og vi kan bidra til at oppgaver blir utført til samme tid hver dag for å unngå at viktige arbeidsoppgaver blir liggende i kø. Videre er det givende å kunne bidra med å se på prosesser og avdelinger med nye øyne, gi råd til hvordan man kan jobbe variert for å oppnå bedre arbeidsflyt og trivsel. I tillegg er det veldig givende å jobbe i et team med så godt samarbeid og vilje til å løse oppgavene på best mulig måte. Vi tenker stort og ønsker å lage prosesser så generiske som mulig slik at endringer i fremtiden kan utføres raskt og sømløst.

3. Hvordan har din karriere utviklet seg siden du begynte å jobbe her?    

Jeg begynte på kundesenteret i 2016, etter at en fadder fra Handelshøyskolen BI anbefalte selskapet som arbeidsplass. På kundesenteret hadde jeg gode muligheter til å bistå andre avdelinger i selskapet, blant annet saksbehandlerteamet og fakturaservice. Dette ga meg et verdifullt innblikk i de ulike mulighetene selskapet tilbyr.

I 2018 startet jeg som saksbehandler i Retail-avdelingen, og noen år senere fikk jeg inkassobevilling, utstedt av Finanstilsynet. Dette innebar et større faglig ansvar for å sikre at selskapet følger gjeldende lover og regler. Etter noen år med økt ansvar ønsket jeg nye utfordringer og muligheten til å endre fagfelt. I 2022 begynte jeg som prosessanalytiker/forretningsutvikler i avdelingen for Prosess Automation. I denne rollen har jeg fått muligheten til å ta ekstra kurs i prosjektledelse ved Handelshøyskolen BI, dekket av arbeidsgiver. Denne muligheten har gitt meg en dypere forståelse for arbeid i prosjekt og prosessledelse.

«Det mest givende er å bygge opp en kultur med godt samhold, og se at vi lykkes som et team»

Møt Karoline:
Teamlederen med fokus på samhold og utvikling

 

1. Kan du gi en kort beskrivelse av hva du jobber med, og hva dine ansvarsområder er? 

Jeg er leder for Contact Center Invoicing Services, eller med andre ord; kundesenteret til Fakturaservice. Her er jeg så heldig å ha ansvaret for 18 flinke rådgivere. Vi er et team som har spesialisert oss på å levere kunde – og fakturasupport for våre oppdragsgivere. Det vil si at vi er hele kundesenteret til noen oppdragsgivere og fakturasupport for andre oppdragsgivere. Mine ansvarsområder er blant annet oppfølging av teamet, kompetanseutvikling og prosessforbedringer. Jeg har også ansvaret for at vi overholder våre avtalte KPI-er ovenfor oppdragsgiverne våre gjennom å sørge for riktige prioriteringer av ressurser. Jeg har i tillegg tett dialog med oppdragsgiverne våre, og er ofte i kundemøter sammen med Key Account Manager (KAM) og Service Manager.

2. Hvordan har din karriere utviklet seg siden du begynte å jobbe her?    

Jeg startet min reise i Kredinor på kundesenteret i 2015. Her jobbet jeg fulltid frem til jeg startet på en master i økonomi og ledelse, og var så heldig å få fortsette som deltidsansatt på kveldsteamet til Backoffice. Da jeg var ferdig med masterstudiet åpnet det seg en mulighet for å ta over som leder for Backoffice kveld. Der stortrivdes jeg med ansvar for mange flinke studenter i hele 5 år. I 2022 fikk jeg muligheten til å være avdelingsleder for Handel og Fellestjenester i Kredinor. Her hadde jeg ansvaret for Operations daværende største avdeling på 77 medarbeidere, og lederansvar for 5 ledere. Etter fusjonen og omorganiseringen, fikk jeg muligheten til å lære mer om fakturaservice og bli leder for Contact Center Invoicing Services hvor jeg fortsatt er den dag i dag. Dette er et veldig spennende fagområde som er i stor vekst. Jeg er veldig takknemlig for mulighetene jeg har fått – og for at Kredinor er en arbeidsplass som satser på sine egne!

3. Hva synes du er mest givende med jobben som teamleder?  

Det mest givende er å bygge opp en kultur med godt samhold, og se at vi lykkes som et team og leverer gode resultater på bakgrunn av godt samarbeid. Det er og veldig spennende å følge reisen til rådgiverne. De fleste starter som kunderådgiver tidlig i karrieren, og det er flere jeg har hatt ansvar for som har hatt en stor utvikling og er i lederstillinger den dag i dag. Det å kunne se mine medarbeidere vokse og oppnå sine mål er veldig givende.

4. Hva kan dine medarbeidere forvente av deg som leder?  

Jeg er en leder som bryr meg om og støtter mine medarbeidere i deres utvikling. Jeg er alltid tilgjengelig som sparringspartner og støtte, og gir frihet under ansvar for at mine medarbeidere skal vokse i rollen sin. Jeg er opptatt av å skape et trygt, positivt og engasjerende arbeidsmiljø hvor samarbeid og det å spille hverandre gode står i fokus.