Charlotte Surén

Direktør strategi og kommunikasjon Chief Strategy and Communication Officer