Enkle og kundevennlige grep som reduserer betalingstiden

En forutsigbar pengestrøm og god likviditet påvirkes i stor grad av tiden det går fra faktura sendes til innbetalingen kommer. Kjernen for raskere betaling fra kunden er digital forsendelse og enkle betalingsløsninger samt gode rutiner for oppfølging hvis betaling uteblir.

Stort potensiale i digitale forsendelser

Kredinor håndterer mer enn 8 millioner fakturaer for ulike oppdragsgivere hvert år gjennom Fakturaservice. Betalingsstrømmen påvirkes i stor grad av den kanalen kunden mottar faktura gjennom – og de betalingsløsninger som tilbys.

Det er gode grunner til å sende faktura digitalt. Og da tenker vi andre kanaler enn e-post. Det blir brukt mindre tid og penger til administrasjon og forsendelse i bedriften – og betalingen kommer raskere fra kunden. Grunnen er enkel – kunden mottar faktura i en kanal der det er enkelt å gjennomføre betalingen, og som de er positive til. I tillegg mottar de digitale varsel om faktura, som er klar til betaling med få klikk.

Mer enn 3,4 millioner nordmenn (Ca 95% av alle aktive eFaktura-mottakere) har sagt «Ja takk til alle» og kan motta eFaktura allerede fra første faktura. Det samme gjelder for næringsdrivende. Hele 170.000 næringsdrivende har sagt ja til EHF-faktura og kan søkes opp gjennom Elma-registeret. Bedriftene kan motta fakturaen og lese den rett inn i sitt system for bokføring. Dette har stor innvirkning på betalingstiden.

Gode kundeopplevelser og effektiv kundeoppfølging blir bedre med gode rutiner for registrering og oppdatering av kundeforholdet.

Lønnsom digital forsendelse 

Analyser vi har gjort viser at en faktura som sendes elektronisk direkte til kundenes nettbank som avtalegiro, eFaktura eller Vipps, betales i snitt minimum 3-4 dager tidligere enn fakturaer som sendes per post eller via e-post. Tallene våre viser i tillegg at rundt 40 prosent betales etter forfall når faktura sendes per post. Derfor er digital forsendelse lønnsomt.

Grafene viser fordelingen av betaling før og etter forfall for kundene til oppdragsgivere innenfor Fakturaservice i Kredinor. Avtalegirokunder med ulike kombinasjoner betaler i langt større grad på forfall enn de som får faktura per post eller e-post. Det gjelder også eFakturakunder. Kilde: Kredinor

Avtalegiro, eFaktura eller EHF

Avtalegiro er den beste kanalen når det kommer til sikker betaling på forfall, men for mange kunder er ikke det et alternativ. Det er her eFaktura eller EHF kommer inn i bildet. Vi anbefaler eFaktura som førstevalg for de som har privatkunder og EHF som preferert kanal til organisasjoner og bedrifter der avtalegiro ikke er et alternativ. Det å tilby kunden faktura og betaling via disse kanalene bør være topp prioritet for alle som jobber med kreditt.

Effektiv varsling med Let`s pay

For å øke sjansene for rask betaling kan Kredinor sende en SMS med link til den heldigitale betalingsløsningen Let`s pay noen dager etter forfall. Vår oppdragsgiver er tydelig som avsender og kunden kan enkelt betale uten å taste inn konto, beløp eller KID. Dette virker forebyggende på et eventuelt senere inkassovarsel.

5 tips til gode rutiner som forenkler kundeoppfølging og betaling

1. Legg inn korrekt navn, adresse, e-post og mobil til kunden

2. Registrer organisasjonsnummer eller fødsels-/personnummer

3. Få samtykke / aksept fra kunden om å sende SMS og e-post

4. Velg digital forsendelse av faktura til kunden

5. Følg opp med SMS og betalingslink ved forfall

Lønnsomme kunder gjennom outsourcing

For mange er Kredinor kjent som Norges største inkassoselskap. I de senere årene har vi fått henvendelser fra virksomheter som ønsker hjelp til en større del av verdikjeden knyttet til betalingsoppfølging. Mange ser verdien av å overlate reskontro- og fakturahåndteringen til en profesjonell partner som oss. I tillegg ønsker de å overlate kundeservice eller callsenter til Kredinor, som setter opp et eget team som håndterer kundehenvendelser på vegne av oppdragsgiver.

Integrasjoner og sky-løsninger kobler systemene 

Vi har de fleste integrasjoner og Microsoft Azure, en moderne, sky-basert infrastruktur, som gjør det enkelt å koble sammen systemene. Samtidig som vi håndterer oppfølging og rapportering, har oppdragsgiver full tilgang til nåtids oppdateringer på alt de trenger i eget ERP-system. Ved å overlate dette til Kredinor sparer de interne årsverk, oppnår en redusert kredittid – og får høy kundetilfredshet.

Ved å outsource denne jobben til Kredinor vil våre oppdragsgivere være garantert at vi gir god kundebehandling, prioriterer de digitale kanalene vi vet kundene ønsker gjennom multikanal – og tilbyr de betalingsløsningene som er mest effektive for raskere betaling.