Kundene er samstemte: Faktura er en jobb for spesialister

I en gjennomført kundeundersøkelse fra 2021 blant oppdragsgivere som outsourcer fakturering, reskontro og betalingsoppfølging til Kredinor sier 79 prosent at de ikke har tenkt å insource igjen. Hele 81 prosent er fornøyde med Kredinors produkter og tjenester innenfor fakturahåndtering. Ved å la Kredinor gjøre jobben frigjør bedriften ressurser og sparer årsverk, samtidig som de er trygge på at kundene deres får god oppfølging og pengene kommer inn. Det gir fornøyde kunder.

Våre oppdragsgivere roser oss særlig på løpende kommunikasjon, vår evne til å sette oss inn i bedriftens situasjon og at vi leverer løsninger som skaper lønnsomhet.

Kundeundersøkelsen er gjennomført av analyseselskapet Aalund for Kredinor. Aalund har intervjuet et representativt utvalg oppdragsgivere av Kredinor. Kundene til Kredinor har behov for hjelp til alt fra noen tusen fakturaer, til mer enn to millioner fakturaer hvert år. Totalt administrerer Kredinor om lag 8,2 millioner fakturaer årlig for sine oppdragsgivere.

Gode resultater

Gudbrand Gråbak fra Aalund som står bak kundeundersøkelsen i Kredinor
Markedssjef i Aalund, Gudbrand Gråbak, sier undersøkelsen viser gode resultater, i et B2B marked som er svært opptatt av pris og lønnsomhet, samt at løsningene skal fungere uten at de behøver å foreta seg noe.

På spørsmål om samlet tilfredshet får Kredinor en tilfredshetsprofil med en snitt score på 4,0 av 5,0 mulige.

– Resultatene er svært gledelige, og gir oss unik informasjon vi kan jobbe videre med. I tillegg til å gjøre løsningene våre enda bedre vil vi også sørge for å synliggjøre fordelene ved å outsource for enda flere, sier leder for Fakturaservice i Kredinor.

Pris viktigst for valg av leverandør

Kundeundersøkelsen viser at pris er den klart viktigste driveren for valg av leverandør, etterfulgt av teknologiske løsninger som fungerer. Den menneskelige faktoren og tilgjengelighet er også viktig. Kundene verdsetter spesielt serviceinnstilling, endringsvilje, god kommunikasjon, rask hjelp, gode tilbakemeldinger, løpende oppfølging og egen kontaktperson.
Kundene ønsker ganske enkelt løsninger som fungerer til en lavest mulig pris sånn som nå. Samtidig er de opptatt av kontakten med Kredinor. Det skal være lett å få tak i oss og de ønsker raske svar og avklaringer. Flere kunder fremhever sin kontaktperson som viktig faktor for sin tilfredshet.

Kundetilfredshet er ferskvare

Ved å levere på kundebehov og sikre høy kundetilfredshet kan oppdragsgiver være trygg på at de har valgt riktig. Likevel kan det oppstå situasjoner som gir utslag på kundetilfredsheten.
– Vi må erkjenne at kundetilfredshet er ferskvare, og små ting kan slå uheldig ut. Derfor er det viktig at vi har øye for detaljene – både som et øyeblikksbilde og del av den langsiktige jobben vi skal gjøre for våre oppdragsgivere og deres kunder, sier leder for Fakturaservice.

Lønnsomhet for oppdragsgiver – og Kredinor

Innenfor fakturering, reskontro og betalingsoppfølging handler det om å forenkle og effektivisere slik at pengene kommer inn uten at oppdragsgiver trenger å foreta seg noe. Om betaling uteblir skjer overgangen til inkasso sømløst, og oppdragsgiver har løpende tilgang til betalingsstatus.
Vi skal ha de mest fornøyde kundene og setter oss derfor høye mål for arbeidet videre. Våre oppdragsgivere skal slippe å bruke tid til kundeoppfølging knyttet til betaling samtidig som de ser at pengene kommer inn. Først da får de bevis for at det lønner seg å outsource jobben til Kredinor.

Godt grunnlag for å beholde kunder

Analyseselskapet Aalund har profesjonelle intervjuere til å gjennomføre kundeundersøkelser som dette i B2B-markedet. Prosjektleder og markedssjef Gudbrand Gråbak fra Aalund, har vært ansvarlig for kundeundersøkelsen sammen med sine kolleger i analyseselskapet. De har snakket personlig med kundene.

Gråbak forteller om svært mange fornøyde kunder som viser åpenhet og tillitt til Kredinor med ærlige og gode tilbakemeldinger.