Integrasjonsløsninger

Illustrasjon av kredinors integrasjoner

Gode integrasjoner gir full kontroll og økt effektivitet for våre oppdragsgivere i arbeidet med betalingsoppfølging og inkasso. Kredinor har et stort utvalg løsninger med alt fra enkle integrasjoner for små og mellomstore virksomheter -til avanserte systemintegrasjoner mot store konsern og offentlig sektor.

Automatisering overtar for manuell håndtering

Integrasjoner mellom inkasso og virksomhetens økonomisystem innebærer at manuell håndtering av gamle filer erstattes av nye og dynamiske løsninger med automatisert informasjons- og kommunikasjonsflyt – og rapportering. Både transaksjoner og kommunikasjon vil foregå helt sømløst mellom kunde og oppdragsgiver. Fordelen for våre oppdragsgivere er at alt går raskere og feilfritt. Gevinsten er mer oversikt, bedre kontroll, reduserte kostnader og bedre likviditet.

Kontinuerlig utvikling av nye integrasjoner

Vi har satt integrasjonsløsninger på dagsorden fordi det gir konkurransefortrinn i markedet. Det innebærer at Kredinor utvikler nye integrasjoner kontinuerlig. Alt fra de største bedriftene til butikken på hjørnet får tilbud om de beste løsningene. Fremfor å vente til kundene etterspør ligger mange løsninger nå klare. Kredinor har bygget sin egen API, og har allerede utviklet integrasjoner mot de største ERP – og økonomisystemer. Det innebærer at vi har løsninger klare for en stor bredde bedrifter og offentlige virksomheter i Norge.

Tilgang til oppdatert status i alle saker – web service

Vi ønsker at våre oppdragsgivere skal jobbe mot oss  i eget kjernesystem. Det innebærer at de har direkte tilgang til oppdatert status på inkassosaker. En god integrasjon innebærer automatisk oppdatering av endringer som utføres i eget ERP system og endringer utført av Kredinor. Et mål er å kunne utføre endringer og se informasjon uten å måtte logge seg inn på Kredinor sin portal.

Hvorfor velge en integrasjonsløsning fra Kredinor?

Enklere og mer tidsbesparende gjennom automatiserte rutiner
Ressursbesparende gjennom bortfall av «menneskelig» håndtering
Kostnadsbesparende fordi det ikke går med arbeidstimer som før
Kostnadseffektiv løsning fordi det er lave vedlikeholdskostnader
Redusert utestående fordi alt skjer automatisk ut fra oppsettet
Redusert tap fordi rask behandling gir økt løsningsgrad
Ingen sårbarhet ift sykdom, ferieavvikling – Kredinor får sakene automatisk

Vil du vite mer om våre tjenester?

Fyll inn informasjonen i feltene nedenfor (org.nr og adresse legges automatisk inn), og vi vil i løpet av kort tid ta kontakt for en uforpliktende samtale. *Alle felter må være utfylt.

    Ta gjerne kontakt!

    Blid jente osm snakker i telefon og leser fra ark. Bilde

    Snakk direkte med en av våre selgere

    Mobil   22473430

    Epost   bedrift@kredinor.no