Purring

Mange selskaper sender purringer og betalingspåminnelser til sine kunder, når de ikke mottar betaling til avtalt frist. Dette er brev som blir sendt før saken oversendes til inkasso. Det er viktig å huske at selskapene ikke er forpliktet til å sende purring eller betalingspåminnelse før de sender et varsel om inkasso. Inkassoloven er tydelig at purring er ikke lovpålagt. Samtidig sier inkassoloven at et varsel om inkasso ikke kan sendes før to uker etter betalingsfristen er utløpt, og da skal den som mottar kravet ha 14 dagers betalingsfrist.