Kulturen vår: Den foretrukne arbeidsgiver

Som medarbeider i Kredinor vil du være del av et solid og menneskeorientert selskap med trygge og gode arbeidsforhold. Kulturen vår er inkluderende og du vil få mulighet til å bidra med videre vekst og utvikling for selskapet, oppdragsgivere, kunder og deg selv. Vi er opptatte av at du skal ha fordeler som fremmer en sunn og aktiv livsstil som vil bidra til en god balanse mellom jobb og privatliv.  

Mangfold, inkludering og likeverd

Hos Kredinor fremmer vi et arbeidsmiljø der alle har like muligheter. Vi tror at en mangfoldig arbeidsstyrke gir oss et bredere perspektiv og gjør oss bedre rustet til å håndtere både store og små oppgaver for våre oppdragsgivere og kunder

Her vil du bli en del av et trygt og produktivt miljø som fremmer ditt velvære. Vi oppmuntrer deg til å ta med hele deg selv på jobb, fordi vi vet at dette ikke bare styrker deg, men også bidrar til vår felles suksess og bærekraft. 

Vi tror at våre ansatte er de beste til å hjelpe oss med mangfolds- og inkluderingsarbeidet. Derfor har vi etablert en arbeidsgruppe med fokus på å identifisere og implementere tiltak som fremmer mangfold og inkludering på arbeidsplassen vår. Sammen skaper vi et miljø der alle føler seg verdsatt og respektert. 

Kredinor jobber for en sunn økonomi og bærekraftig samfunn

Vårt samfunn er avhengig av at man kan kjøpe og selge produkter og tjenester og få betaling i etterkant. Å kreve inn utestående kreditt er et tillittsspørsmål. Vi legger stor vekt på å forvalte den tillitten våre oppdragsgivere gir oss, og nettopp derfor er vi opptatt av bærekraft i alle ledd.  

For oss handler bærekraft om å forvalte oppdragsgiverens utestående krav på en trygg måte som ivaretar både kunden som skylder penger og bedriften som trenger å få betalt for sine produkter og tjenester. Vårt oppdrag er å legge grunnlaget for et fungerende kredittmarked og et sunt finansielt økosystem. Etikk og et ansvarlig og inkluderende arbeidsliv er noe vi jobber aktivt med hver dag. Dessuten jobber med å digitalisere våre prosesser og sørge for at bedriften vår har så lave klimautslipp som mulig. Les mer om et bærekraftig Kredinor og Smartbetaler.

Din utvikling er viktig

I Kredinor tilbys alle muligheter for kompetanseutvikling som både bidrar til selskapets lønnsomhet og den enkeltes utvikling.  

Vi mener at den viktigste arenaen for å bygge kompetanse og kunnskap er på arbeidsplassen. Vårt hovedmål med læringen er at våre medarbeidere skal kunne overføre og anvende det de lærer i hverdagen på jobb. Som medarbeider i Kredinor har du selv ansvaret for din egen utvikling, men vi er her for å støtte og veilede deg hele veien. Lær mer om våre ulike karriere og utviklingsinitiativ: Intern kompetanseutvikling og “Seniorpoolen. 

Som medarbeider i Kredinor vil du få tilgang til en rekke ansattgoder og fordeler. Her er noen av dem:

Vi har et godt arbeidsmiljø og trivelige kollegaer  

Karriere- og utviklingsmuligheter i et av Norges største inkassoselskap 

En helsefremmende arbeidsplass med blant annet treningsavtale hos SATS 

Muligheten for hjemmekontor og kortere arbeidstid om sommeren 

Sosiale og faglige aktiviteter, samt et aktivt bedriftsfotballag 

Et sterkt fagmiljø med høy kompetanse 

Svært gode pensjons- og forsikringsordninger 

Firmahytter, sykkelparkering og fine nye lokaler