Årsrapport 2018 – et godt år for Kredinor

(April 2019) Kredinor har god fart inn mot første halvår 2019. Under Årsmøte i Kredinor SA 30. april 2019 ble Årsrapport 2018 lagt frem. Kredinor er et velfungerende samvirke hvor våre rundt 2000 eiere er våre oppdragsgivere og kunder fra hele bredden av norsk næringsliv. Regnskapet på konsernnivå, som er en del av styrets beretning i årsrapporten er positivt, og forteller om et selskap med en sunn og stabil drift.

Les vår digitale årsrapport 2018 her.

Vår administrerende direktør Tor Berntsen oppsummerer 2018 som et godt år for Kredinor. Selv om året også har bydd på utfordringer har selskapet levert tidenes resultat. Det gode resultatet kommer som en følge av våre nye og eksisterende oppdragsgivere som har sendt flere saker enn noen gang før, og våre dyktige og medarbeidere som bidrar til gjennomgående høy løsningsgrad. Samtidig ser vi at modernisering gjennom nye løsninger gir positive effekter.  

Årsmøte utnevnte Sverre Gjessing til ny styreleder i Kredinor SA
Kredinors svært avholdte styreleder, og tidligere administrerende direktør og advokat i selskapet, Baard Sig. Bratsberg ble takket av under Årsmøte. Baard Sig. Bratsberg har jobbet i mer enn 40 år i Kredinor. Årsmøte valgte Sverre Gjessing til ny styreleder. Han skal lede styrets arbeid videre for å sikre et sterkt Kredinor i fremtiden, sammen med resten av styret og administrasjonen i selskapet.

– Kredinor har en unik posisjon i næringslivet med høyt faglig nivå og integritet, sier Sverre Gjessing. – Gjennom mer enn 100 år har Kredinor vært i kontinuerlig utvikling og etterhvert posisjonert seg helt i toppen i sin bransje. Fremover kommer vi til å oppleve mange utfordringer; ny teknologi, bransjeglidning, nye forretningsmodeller og endrede rammebetingelser kommer til å stille store krav til oss de neste årene. Jeg er helt sikker på at Kredinor har både menneskene, kompetansen og viljen til å lykkes i denne krevende perioden. Jeg ser frem til å jobbe med styret, ledelsen og resten av Kredinor for å sikre at vi er best mulig posisjonert for fremtiden, understreker Sverre Gjessing.

Kredinor SA – styrets sammensetning fra og med Årsmøte 2018

Styreleder
Sverre Gjessing

Styremedlemmer
Rune Strande
Freddy Syversen
Annicken Hjelle
Anne Gretland
Bo Bakke (vara)

Ansatterepresentanter i Styret
Heidi Hagen Stensrud
Sverre Michalsen
Elisabeth Selvik

Kredinor – Norges største målt i antall saker

Totalt mottok inkassobransjen 10 millioner saker med en utestående inkassogjeld/ fordringsmasse på til sammen 93,8 milliarder kroner i 2018. Av denne totalen mottok Kredinor totalt 2,1 millioner saker med en utestående inkassogjeld / fordringsmasse på 18 milliarder kroner. Bak tallene ligger en vekst i antall rene inkassosaker og en reduksjon i antall purresaker sammenlignet med 2017. Kredinor beholder posisjonen som Norges største inkassoselskap målt i antall saker.

Klikk deg gjerne igjennom Årsrapport 2018.  Styrets beretning ligger nederst på siden.

 

 

Vil du vite mer om våre tjenester innenfor betalingsoppfølging og inkasso?

Fyll inn informasjonen i feltene nedenfor (org.nr og adresse legges automatisk inn). Vi tar kontakt i løpet av kort tid for en uforpliktende samtale. *Alle felter må være utfylt.

    Ta gjerne kontakt!

    Du hører fra oss i løpet av kort tid.

    Mobil  

    Epost   blikunde@kredinor.no