Flere betaler inkassogjelden med feriepengene sine

Jannicke Johnsen, teamleder for Overvåk i Kredinor opplever økning i innbetaling av inkassogjeld i forbindelse med feriepenger og skatteoppgjør

Med feriepenger og skatteoppgjør er juni blitt høysesong for nedbetaling av inkassogjeld. I Kredinor øker innbetalingene med mer enn 20% mot en normalmåned i juni. Kredinor fikk innbetalt mer enn en halv milliard kroner på inkassosaker i juni 2017, en økning på 10% fra 2016. Og økningen fortsetter også i år.

Bruker feriepenger til å redusere gjeld

-Så langt i år opplever vi høyere aktivitet og vi vil helt sikkert slå fjoråret, sier Jannicke Johnsen (bilde) som er teamleder i avdelingen som overvåker langtidssaker.

Kredinor er Norges største inkassoselskap målt i antall saker. Inkassoselskapet mottar 2 millioner saker til en verdi av 13,1 milliarder kroner til oppfølging hvert år. En liten andel av disse sakene havner til langtidsoppfølging på avdeling for Overvåk. Dette er mer krevende saker, og Kredinor følger opp med ulike tiltak i mai og juni for å motivere flere til å betale.

-Vi mener det er smart å bruke noen av de ekstra pengene, som feriepenger, til nedbetaling av inkassogjeld. Vi motiverer derfor alle vi er i kontakt med til å betale alt – eller i alle fall litt av det de skylder, fortsetter Jannicke Johnsen.

Positivt å lette gjeldsbyrden

I eksakte beløp betalte sluttkunden totalt 522 millioner kroner i juni, mot kr 431 millioner som var snittet for en normalmåned i 2017. Økningen er på 21% i juni sammenlignet med snittet på innbetalingene de øvrige månedene. I 2016 var økningen i innbetalinger mot gjennomsnittsmåneden på 19%. Innbetalingene kommer fra rundt 90 000 personer og går til nedbetaling og avslutning av om lag 130 000 inkassosaker.

Juni – beste måned for betaling av inkassogjeld

Juni måned stod for over 10% av alle innbetalinger til Kredinor i 2017, en økning fra året før på i underkant av 10%. Gjennomsnittet for andel innbetalinger de øvrige månedene lå på ca. 8%. Måneden med lavest andel innbetalinger er januar med 7%, etterfulgt av desember. I tillegg til juni har august 2017 også vært en måned med høyere andel innbetalinger sammenlignet med året før. Innbetalingene kommer fra alle landets fylker, men fylkene som har betalt inn mer enn normalt i juni siste år er Nordland, Buskerud, Rogaland og Østfold.

Ønsker å rydde opp i egen økonomi

De senere årene har langtidsoppfølging av saker blitt en større del av tilbudet til oppdragsgivere av Kredinor. Avdelingen Overvåk overtar inkassosaken når kravet har vært gjennom hele inkassoprosessen og fortsatt ikke er betalt. I stedet for at sakene legges bort og bokføres som rent tap for våre oppdragsgivere, følges disse sluttkundene opp på nytt. De fleste sakene løser seg innen ett til tre år. Noen blir liggende lengre før det dukker opp en løsning som gjør av pengene blir betalt.

De aller fleste ønsker å rydde opp i egen økonomi. Vi opplever gang etter gang at en dialog med oss er utløsende for at kunden betaler, avslutter Jannicke Johnsen.

Vil du vite mer om våre tjenester?

Fyll inn informasjonen i feltene nedenfor (org.nr og adresse legges automatisk inn), og vi vil i løpet av kort tid ta kontakt for en uforpliktende samtale. *Alle felter må være utfylt.

  Kontaktinfo

  Telefon   21609200

  Åpningstider på telefon

  Mandag - Fredag kl. 08:00 - 21:00
  Lørdag kl. 10:00 - 15:00
  Søndag stengt

  Epost   kundeservice@kredinor.no