Betydelig nedgang i antall inkassosaker

Bilde av Audun Danielsen til artikkel om nedgang i antall inkassosaker

Tallene til og med august 2020 viser at antall inkassosaker har gått betydelig ned hos Kredinor. –Det er to viktige faktorer som gir denne nedgangen – myndighetsrelaterte tiltak som ble iverksatt i 2019 – og effekter av koronapandemien med lavere forbruk og betalingsutsettelser, sier Audun Rønningen Danielsen, kommersiell direktør i Kredinor.

Aktivitetsnivået gikk betydelig ned når det norske samfunnet «lukket» fra midten av mars. Det førte til at forbruk av en mengde kredittrelaterte produkter og tjenester forsvant eller ble lavere for en lang periode. –Når folk ikke reiser, overnatter, parkerer eller passerer en bomring blir det ikke noen krav og heller ikke inkasso. Derfor er dette saker som rett og slett har blitt borte fordi folk ikke har benyttet seg av dem, understreker Audun Rønningen Danielsen.

Den andre store koronaeffekten handler om betalingsutsettelser. Både vi i Kredinor og våre oppdragsgivere gikk tidlig ut med budskapet om at vi ville strekke oss langt for å finne løsninger for de som tok kontakt med betalingsproblemer i koronaperioden.

– For vår del ble disse sakene i realiteten langt færre enn vi antok. I april som var toppmåneden for koronarelaterte henvendelser handlet kun 1,5 % av inngående henvendelser til oss om betalingsutsettelse. Vi vet ikke, men kan bare anta at de som har fått betalingsutsettelser over en lengre periode, spesielt fra bankene, kan gi en viss økning i oversendelser til inkasso i månedene som kommer, sier Audun Rønningen Danielsen.

Positive effekter av Gjeldsregisteret

Kredinor har over flere år vært markedsleder innenfor oppfølging av ubetalte krav knyttet til bank og forbruksfinansiering, strømkrav og nettleie samt parkering og telecom.

Mot slutten av fjoråret viste tallene for første gang på mange år en svak nedgang i antall inkassosaker i Norge. Dette var en ventet utvikling basert på myndighetenes reguleringer for å dempe forbruksgjeldsveksten, gjennom innføringen av Gjeldsregisteret i juli 2019 og forskriften om krav til finansforetakenes utlånspraksis for forbrukslån fra mai 2019.

– Allerede i november 2019 startet nedgangen i saksinngangen knyttet til forbruksgjeld, en nedgang som har fortsatt til og med august 2020 sier Audun Rønningen Danielsen. – Gjennom gjeldsregisteret får våre oppdragsgivere viktig informasjon til behandlingen av lånesøknader. Det innebærer at flere som tidligere kunne få forbrukslån og kredittkort ikke får det lenger, understreker han.

Nedgang i antall inkassosaker totalt for året

Kredinor er Norges største inkassoselskap målt i antall saker, med en markedsandel på 22,5 prosent. Ved utgangen av august har nedgangen i antall inkassosaker vært på 15 prosent i Kredinor. – Vi tror imidlertid at antallet inkassosaker kan øke noe gjennom høsten, noe som også er et naturlig sesongmønster. Vi tror imidlertid ikke vi når opp til nivåene for tilsvarende måneder i 2019. For året som helhet tror vi derfor på en betydelig nedgang i antall inkassosaker, avslutter Audun Rønningen Danielsen i Kredinor.

Illustrasjonen viser utviklingen i antall inkassosaker i 2020 mot 2019. Med unntak av mai måned har det vært en nedgang i antall inkassosaker i Kredinor. For året som helhet er nedgangen på 15 prosent ved utgangen av august 2020. Kilde: Kredinor

Vil du vite mer om våre tjenester innenfor betalingsoppfølging og inkasso?

Fyll inn informasjonen i feltene nedenfor (org.nr og adresse legges automatisk inn). Vi tar kontakt i løpet av kort tid for en uforpliktende samtale. *Alle felter må være utfylt.

  Kontaktinfo

  Telefon   Spør vår digitale assistent Nora.

  Åpningstider på telefon

  Mandag - Fredag kl. 08:00 - 21:00
  Lørdag kl. 10:00 - 15:00
  Søndag stengt

  Epost