Et godt samarbeid gir gode innfordringsprosesser

Kredinor leverer inkassotjenester til Norwegian

Kredinor har vært inkassoleverandør for Bank Norwegian i Norge siden bankens oppstart i 2007. Samarbeidet er nå også utvidet til porteføljekjøp. Bank Norwegian og Kredinor har jevnlige møter for å gå igjennom saker og rapporter tilknyttet kundeforholdet. På bildet ser vi Olaf J. Næss Aadalen, innfordringssjef i Bank Norwegian og Nina Cecilie Gjølberg Nordli, som er Key Account Manager i Kredinor.

– Kredinor leverer slik vi forventer, Bank Norwegian får tilbake kapital – som tross alt er det viktigste i et slikt samarbeid, sier innfordringssjef Olaf J. Næss Aadalen, som har jobbet i selskapet siden 2010.

Bank Norwegian er samlokalisert med flyselskapet Norwegian i “Diamanten” på Fornebu. Siden oppstarten i 2007, har Bank Norwegian blitt en stor aktør i markedet. Ideen til gründer og toppleder i flyselskapet Norwegian, Bjørn Kjos, var å tilby et fordelsprogram med såkalte “cashpoints”, for Norwegian sine kunder.

Les også: Kredinor kjøper portefølje med misligholdte lån av Bank Norwegian. 

Tilbyr lån og kredittkort

Bank Norwegian tilbyr usikrede lån og kredittkort, og har etablert seg som en av de største leverandører av finansieringsprodukter på privatmarkedet i Norge.

Bank Norwegian er en ung og dynamisk bedrift med korte beslutningsveier. Selskapet er representert i fire land; Norge, Sverige, Danmark og Finland. Hele virksomheten styres fra hovedkontoret på Fornebu. Bank Norwegian har nå om lag 160 000 lånekunder og 780 000 kortkunder i de forskjellige landene.

Inkassoleverandør hvor interesser blir godt ivaretatt

Som inkassoleverandør styrer Kredinor inkassoløpet i Bank Norwegian i Norge. Inkassovirksomhet er svært viktig for en bedrift av vår størrelse og fordi vi operer i det markedet vi gjør, sier Aadalen. I Kredinor er det korte linjer, og vi er alltid trygge på at våre interesser blir godt ivaretatt.

God vekst i et sterk konkurranseutsatt marked

Bank Norwegian opplever god vekst i alle sine markeder. – Bank Norwegians største suksessfaktor er å automatisere rutiner internt og ut mot kunden. Her har Kredinor vært løsningsorientert og en god støttespiller, sier Aadalen.

I tillegg til et dyktig saksbehandlerapparat vil han særlig fremheve at Kredinor også har høyt kompetente ressurser innen analyse og IT, samt juridisk avdeling som over tid har vist seg å holde en høy standard. – Vi opplever at Kredinor er flinke til å ta tak i våre utfordringer.

Langtidsinkasso/overvåk

Et kundeforhold over tid innebærer naturligvis også at inkassosaker går over til langtidsinkasso/overvåk. Dette er inkassosaker som er vanskelige å løse, samtidig som de i sum representerer store verdier. Kredinor og Bank Norwegian har i fellesskap hatt et stadig økende fokus på denne typen saker – og det gir resultater ifølge Aadalen:

– Med det potensialet som ligger i denne delen av porteføljen, ser Bank Norwegian stor verdi i å legge ressurser i dette arbeidet. Banken har av den grunn jevnlig og tett oppfølging av disse sakene i samarbeid med Kredinor, både på saksnivå og på mer overordnet plan. Vi opplever at våre innspill til Kredinor blir godt ivaretatt av kompetente fagpersoner dedikert til nettopp denne typen saker.  Bank Norwegian søker å være en best mulig sparringspartner for Kredinor – slik at vi i fellesskap oppnår best mulige resultater, avslutter Olaf J. Næss Aadalen.


2007-2017. Det er ti år siden oppstarten av Bank Norwegian, noe som også markerer ti år for samarbeidet med Kredinor.

Vil du vite mer om våre tjenester?

Fyll inn informasjonen i feltene nedenfor (org.nr og adresse legges automatisk inn), og vi vil i løpet av kort tid ta kontakt for en uforpliktende samtale. *Alle felter må være utfylt.

    Ta gjerne kontakt!

    Blid jente osm snakker i telefon og leser fra ark. Bilde

    Snakk direkte med en av våre selgere

    Mobil   22473430

    Epost   bedrift@kredinor.no