Nå kan du motta inkassobrev elektronisk med Digipost

Sluttkunde åpner elektronisk inkassobrev fra Kredinor i sin Digipost.

Fra og med 1. november 2017 sendes for første gang inkassobrev elektronisk fra Kredinor til alle sluttkunder med Digipost. Frem til nå har det vært lovpålagt å sende inkassovarsel, betalingsoppfordring og varsel etter tvangsfullbyrdelsesloven per post. Ny lovendring om teknologinøytralitet innebærer at inkassobrev nå også kan sendes elektronisk. Dette såfremt det gjøres på en “betryggende” måte, noe Digipost kvalifiseres som.

Enklere å betale inkassobrev med Digipost

Elektroniske inkassobrev gjør at du mottar brevene raskere og kan åpnes fra mobil, iPad eller PC – uansett hvor du befinner deg. Du får umiddelbart beskjed på e-post eller SMS om du har mottatt Digipost fra Kredinor. I sum innebærer dette at det blir enklere å betale og holde oversikt.

De som ikke har Digipost vil fortsatt få inkassobrevene per post. Det er for tidlig å anslå hvor mange inkassobrev som vil digitaliseres, men en forsiktig antagelse er at rundt 65% av alle inkassobrev vil sendes via en elektronisk kanal innen to år, sier utviklingsdirektør Barbro Hagen i Kredinor.

Les: Hva er inkasso og hva er et inkassobyrå? 

Digitalisering – en del av utviklingen

Endringen skjer som en naturlig følge av digitaliseringen innenfor alle områder i samfunnet i dag. Den nye loven åpnet opp for denne omleggingen, som også er en ønsket utvikling for de som mottar brev. Det er mange som har etterspurt elektroniske løsninger fordi det er en rask og enkel måte å motta inkassobrev på. Vi vil være i front med nye kundevennlige løsninger og er bare i startgropen på en større omlegging som kommer fra Kredinor, sier Barbro Hagen.

Digipost og innboksen på Min side med bankId pålogging, er eksempler på kanaler som tilfredsstiller kravet om betryggende forsendelse. Kredinor har valgt å starte med digipost fordi den kanalen allerede er tilrettelagt for «betryggende» forsendelse og mottak, understreker Barbro.

Les mer om saken på NTBinfo her. 

 

Kontaktinfo

Telefon   21609200

Åpningstider på telefon

Mandag - Fredag kl. 08:00 - 21:00
Lørdag kl. 10:00 - 15:00
Søndag stengt

Epost   kundeservice@kredinor.no