Aktuelt

Ekstra kundeoppfølging gir god uttelling blant strømkunder

Kredinor tilbyr Norges beste løsninger for energibransjen og deres kunder. Med den nye løsningen Kredinor Care integreres kundeinnsikt, teknologi og menneskelige ressurser på en optimal måte i kundeoppfølgingen - og med svært positive resultater.

Uttalelse ved Ingjerd Thurmer i Kredinor

Nyhet! Kredinor kompetanseweb – digitale inkassokurs

For å bidra til økt inkassofaglig kompetanse lanserer vi nå Kredinor kompetanseweb, en digital læringsplattform med e-læringskurs innenfor inkasso. Økt kunnskap om inkasso kombinert med god kundeoppfølging kan bidra til mer fornøyde kunder og økt lønnsomhet for virksomheten.

Nye satser for salærer og gebyrer for sluttkunden

Nye inkassosatser og gebyrer fra 1. oktober 2020

Den 19. juni besluttet regjeringen å sette ned purregebyrer og inkassosalærer med virkning fra 1. oktober 2020. Hovedhensikten er å redusere den økonomiske belastningen på sluttkunden. Kredinor har tilpasset seg endringene på kort tid og vil fortsette å levere den gode Kredinor-kvaliteten.

Bilde av Audun Danielsen til artikkel om nedgang i antall inkassosaker

Betydelig nedgang i antall inkassosaker

Antall inkassosaker fortsetter å synke, og ved utgangen av august viser tallene en betydelig nedgang hos Kredinor som har 22,5 prosent markedsandel. Årsakene er flere, men det er tydelig at myndighetenes reguleringer virker og koronapandemien slår ut i lavere forbruk av kreditt.

Hvorfor er det behov for inkasso, egentlig?

Kreditt er blitt en naturlig del av hele det norske samfunnet, og baserer seg på at den som selger noe kan ha tillit til at kjøper betaler ut fra avtalen de inngår under salget. De aller fleste betaler i henhold til avtale, men ikke alle.

Bilde av Audun Danielsen til artikkel om nedgang i antall inkassosaker

Sbanken velger Kredinor på inkasso

Kredinor er valgt som eneleverandør på oppfølging av krav for Norges mest kundevennlige bank, Sbanken, for de kommende årene. Kredinor har en ledende posisjon innenfor oppfølging av krav innenfor bank og finans.

Forsinkelsesrente og standardkompensasjon fra 1. juli 2020

Finansdepartementet har i forskrift fastsatt forsinkelsesrenten for andre halvår 2020 til 8 prosent p.a. Samtidig har Finansdepartementet fastsatt standardkompensasjon for inndrivelseskostnader til 430 kroner.

Økonomisk pusterom gjennom feriepenger, skatteoppgjør og lavere rente

Juni er en tid på året hvor mange har mer penger tilgjengelig, og bruker noe til å betale ned inkassogjeld. Ved å betale inn litt ekstra for å bli kvitt inkassogjeld raskere kan de som har muligheten til det få et økonomisk pusterom.

Kunden betaler for parkeringen på den måten som passer best - i automat, gjennom app eller ved å be om faktura

Antall inkassosaker går betydelig ned

Tall fra Kredinor viser at antall inkassosaker går ned første halvår i 2020. Til tross for at mange får økonomiske utfordringer som en følge av permitteringer eller annet knyttet til koronapandemien, er det lite som tyder på at antall inkassosaker når toppåret i 2019.