Aktuelt

Bilde av Audun Danielsen til artikkel om nedgang i antall inkassosaker

Betydelig nedgang i antall inkassosaker

Antall inkassosaker fortsetter å synke, og ved utgangen av august viser tallene en betydelig nedgang hos Kredinor som har 22,5 prosent markedsandel. Årsakene er flere, men det er tydelig at myndighetenes reguleringer virker og koronapandemien slår ut i lavere forbruk av kreditt.

Hvorfor er det behov for inkasso, egentlig?

Kreditt er blitt en naturlig del av hele det norske samfunnet, og baserer seg på at den som selger noe kan ha tillit til at kjøper betaler ut fra avtalen de inngår under salget. De aller fleste betaler i henhold til avtale, men ikke alle.

Bilde av Audun Danielsen til artikkel om nedgang i antall inkassosaker

Sbanken velger Kredinor på inkasso

Kredinor er valgt som eneleverandør på oppfølging av krav for Norges mest kundevennlige bank, Sbanken, for de kommende årene. Kredinor har en ledende posisjon innenfor oppfølging av krav innenfor bank og finans.

Forsinkelsesrente og standardkompensasjon fra 1. juli 2020

Finansdepartementet har i forskrift fastsatt forsinkelsesrenten for andre halvår 2020 til 8 prosent p.a. Samtidig har Finansdepartementet fastsatt standardkompensasjon for inndrivelseskostnader til 430 kroner.

Økonomisk pusterom gjennom feriepenger, skatteoppgjør og lavere rente

Juni er en tid på året hvor mange har mer penger tilgjengelig, og bruker noe til å betale ned inkassogjeld. Ved å betale inn litt ekstra for å bli kvitt inkassogjeld raskere kan de som har muligheten til det få et økonomisk pusterom.

Kunden betaler for parkeringen på den måten som passer best - i automat, gjennom app eller ved å be om faktura

Antall inkassosaker går betydelig ned

Tall fra Kredinor viser at antall inkassosaker går ned første halvår i 2020. Til tross for at mange får økonomiske utfordringer som en følge av permitteringer eller annet knyttet til koronapandemien, er det lite som tyder på at antall inkassosaker når toppåret i 2019.

Bilde av Heidi Hagen Stensrud og Knut E. Toftner i Kredinor

Kundevennlig stengeløsning – Kredinor Puls

Som markedsleder på beta­lingsoppfølging og inkasso innenfor strømkrav i Norge følger Kredinor opp rundt en halv million inkassosaker hvert år. De som ikke betaler strømregningen følges nå opp via den kundevennlige stengeløsningen Kredinor Puls. Effekten av løsningen er at langt flere betaler før stømmen stenges enn før.

Kredinor styrket sin markedsposisjon i 2019

Kredinor styrket sin posisjon innenfor hele verdikjeden fra førinkasso og purresaker til selve kjernevirksomheten som er betalingsoppfølging og inkasso i 2019. Det innebærer at Kredinor er Norges største inkassoselskap målt i antall saker.

Nesten en milliard tapt – mye kunne vært reddet med kredittforsikring

Vi er inne i en krevende tid for norsk næringsliv og skal strekke oss langt for å finne gode løsninger for våre oppdragsgivere og deres kunder. Innenfor små- og mellomstore bedrifter anbefaler vi alle som driver med handel om å tegne en kredittforsikring.