Trafikkforsikringsgebyr – en suksesshistorie

Mann som symbol på dem som betaler sin ansvarsforsikring

(Januar 2019) Første januar i fjor kom det en ny lov om gebyr på uforsikrede kjøretøy, for å redusere antall kjøretøy i trafikken uten ansvarsforsikring. I året som er gått, fra gebyrordningen ble innført og til i dag, har antall uforsikrede kjøretøy sunket fra 111.606 til 35.592 kjøretøy.

Trafikkforsikringsforeningen (TFF) har hovedansvaret for å kreve inn gebyr fra personer med uforsikrede kjøretøy. Kredinor er leverandør av tjenester tilknyttet innkreving av gebyret.

Økonomisk trygghet

Gebyrordningen ble besluttet etter enighet på tvers av alle partiene på Stortinget, og trådte i kraft fra første januar 2018. Hensikten med gebyrordningen var å motivere alle kjøretøyeiere til å ha den lovpålagte ansvarsforsikringen når de er ute i trafikken. Dersom man kjører kjører en uforsikret bil og skader seg selv eller andre, kan de økonomiske konsekvensene bli store. En ansvarsforsikring skaper trygghet for at alle blir ivaretatt ved et eventuelt uhell i trafikken, også den som er eier av kjøretøyet.

En suksesshistorie

Siden TFF begynte å sende ut fakturaer første mars i fjor, har det vært en drastisk nedgang i antall uforsikrede kjøretøy. I starten av januar 2018 var det 111.606 uforsikrede kjøretøy i Norge. I dag, drøyt ett år senere er det 35.592 uforsikrede kjøretøy i Norge. Det innebærer at 0,88 prosent fortsatt ikke er forsikret av de totalt 4 022 588 kjøretøy som finnes, mot 2,79 prosent av alle kjøretøy for et år siden. Roger Stenseth, direktør i Trafikkforsikringsforeningen sier at TFF er veldig fornøyde med denne nedgangen.

TFF.no har en illustrasjon som viser en nedgang i antall uforsikrede kjøretøy.

Figur fra tff.no, viser at det har vært en stor nedgang i antall uforsikrede kjøretøy fra 111.606 1. januar i 2018 til 35.592 i dag, et drøyt år senere.

Viktig samfunnsoppdrag

TFF betaler ut erstatning til personer som har krav på det og erstatter den skadelidte fullt ut. Dersom man ikke har gyldig ansvarsforsikring, kreves erstatningsbeløpet tilbake fra den uforsikrede eieren av kjøretøyet, etter at forsikringen er utbetalt til den skadelidte. En uforsikret eier som selv blir skadet, får ingen erstatning. TFF har ansvar for å informere om konsekvensene av å ha et uforsikret kjøretøy, og er ansvarlig for selve innkrevingen av gebyr hvis kjøretøyet ikke er forsikret. Gebyret kommer i tillegg til prisen for selve ansvarsforsikringen. Kredinor bistår TFF med fakturering og kundeservicetjenester. Gjennom dette utfører TFF et viktig samfunnsoppdrag, og har som mål at alle som mottar førerkort vet at ansvarsforsikringen må betales.

Kundevennlig løsning som virker

TFF har utviklet et helt nytt datasystem, TFFAuto, som er det offisielle forsikringsregisteret i Norge. De ulike forsikringsselskapene sender informasjon til TFFAuto når et kjøretøy er forsikret. Datoen for når forsikringen gjelder fra og i hvilket forsikringsselskap kjøretøyet er forsikret blir registrert. Alle kan selv gå inn og sjekke bilen sin via Min side på tff.no ved å logge seg inn med BankID. Når et kjøretøy ikke lenger er forsikret, sendes det automatisk informasjon til Kredinor fra TFFAuto. Dette danner grunnlaget for fakturaene Kredinor sender ut på vegne av TFF. Kredinor sender faktura i TFF sitt navn, og behandler kundehenvendelser knyttet til trafikkforsikringsgebyret og fakturaene.

TFF ved direktør Roger Stenseth har en nullvisjon for ansvarsforsikring i trafikken.

Roger Stenseth, direktør i Trafikkforsikringsforeningen har en null-visjon og et null-mål for uforsikrede kjøretøy på norske veier. Med kun 0,88% uforsikrede kjøretøy er TFF på god vei mot målet.

Kilde: Trafikkforsikringsforeningen, tff.no og artikkel på side 8-9, i KredinorNytt-2018.

Vil du vite mer om våre tjenester innenfor betalingsoppfølging og inkasso?

Fyll inn informasjonen i feltene nedenfor (org.nr og adresse legges automatisk inn). Vi tar kontakt i løpet av kort tid for en uforpliktende samtale. *Alle felter må være utfylt.

    Ta gjerne kontakt!

    Du hører fra oss i løpet av kort tid.

    Mobil  

    Epost   blikunde@kredinor.no